logo

Barn- och bildningsutskottet

Barn- och bildningsutskottet förbereder ärenden inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten, som ska tas upp i kommunstyrelsen

Lista på ärenden som ska behandlas på barn- och bildningsutskottets sammanträde tisdag 26 september 2021, kl. 09:00, publiceras under vecka 42

 


Sidansvarig

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2019-2022

Ordförande
Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Vice ordförande
Håkan Lindh (S)
hakan.lindh@hagfors.se

Vakant Ledamot (S)

Birgitta Söderlund (OR)
birgitta.soderlund@hagfors.se

Emma Koskelainen (L)
emma.koskelainen@hagfors.se

ERSÄTTARE

Katarina Carlsten (OR)

Ulla Lundh (S)

Jens Fischer (OR)

Göran Eriksson (S)

Stellan Andersson (C)

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 2019–2022

Ledamot

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Ersättare

Vakant (S)

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.