Hjälptjänster

logo


Barn- och bildningsutskottet

Barn- och bildningsutskottet förbereder ärenden inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten, som ska tas upp i kommunstyrelsen

Lista på ärenden som ska behandlas på barn- och bildningsutskottets sammanträde tisdag 12 november 2019 kl. 08:30, Kyrkhedens skola

 

1. Kommunrevisorerna
2. Val av protokolljusterare
3. Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och bildningsutskott
4. Förslag läsårstider 2020/2021
5. Organisation gymnasiesärskola 2020/2021
6. Inriktning för industrinod
7. Resursfördelningsmodell
8. Kolloverksamhet Åsanland
9. Fråga om möjlighet att utnyttja del av skolområde till isbana för allmänheten
10. Information från verksamheten och rektorerna på kyrkhedens skola
11. AnmälningsärendenSidansvarig

Senast ändrad

2019-11-07

LEDAMÖTER 2019-2022

Ordförande
Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Vice ordförande
Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

Birgitta Söderlund (OR)
birgitta.soderlund@hagfors.se

Håkan Lindh (S)
hakan.lindh@hagfors.se

Emma Koskelainen (L)
emma.koskelainen@hagfors.se

ERSÄTTARE

Katarina Carlsten (OR)

Ulla Lundh (S)

Jens Fischer (OR)

Göran Eriksson (S)

Stellan Andersson (C)


Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 2019-2022

Ledamot

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Ersättare

Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se