Hjälptjänster

logo


Barn- och bildningsutskottet

Barn- och bildningsutskottet förbereder ärenden inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten, som ska tas upp i kommunstyrelsen

Lista på ärenden som ska behandlas på barn- och bildningsutskottets sammanträde tisdag 24 september 2019 kl. 09:00

 

1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och bildningsutskott

3. Samverkansavtal gymnasiesamverkan

4. Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister

5. Gymnasieorganisation 2020-2021

6. Svar på motion om entreprenörskap i skolan

7. Information från verksamheten

8. Redovisning av kränkningsärenden

9. AnmälningsärendenSidansvarig

Senast ändrad

2019-09-19

LEDAMÖTER 2019-2022

Ordförande
Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Vice ordförande
Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

Birgitta Söderlund (OR)
birgitta.soderlund@hagfors.se

Håkan Lindh (S)
hakan.lindh@hagfors.se

Emma Koskelainen (L)
emma.koskelainen@hagfors.se

ERSÄTTARE

Katarina Carlsten (OR)

Ulla Lundh (S)

Jens Fischer (OR)

Göran Eriksson (S)

Stellan Andersson (C)


Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 2019-2022

Ledamot

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Ersättare

Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se