logo

Barn- och bildningsutskottet

Barn- och bildningsutskottet förbereder ärenden inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten, som ska tas upp i kommunstyrelsen

 

Lista på ärenden som ska behandlas på barn-och bildningsutskottets sammanträde tisdag 3 oktober 2023, kl. 09:00

 

Val av protokolljusterare

Information från verksamheten

Anmälningsärenden

Övergripande delårsrapport BoB 2023

Förslag på läsårstider 2024-2025

Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2024-2025

Preliminär organisation anpassad gymnasieskola läsåret 2024-2025

Kvalitetsrapporter grundskola/grundsärskola 2022-2023

Kvalitetsrapporter förskola 2022-2023

Kvalitetsrapporter gymnasieskola/gymnasiesärskola 2022-2023

Kvalitetsrapport Vuxenutbildning 2022-2023

Lokala arbetsplaner grundskola/anpassad grundskola 2023-2024

Lokala arbetsplaner förskola 2023-2024

Lokala arbetsplaner gymnasieskola/anpassad gymnasieskola 2023-2024

Lokal arbetsplan Vuxenutbildning 2023-2024

Kulturstipendium

Beslut utifrån uppföljning tillsyn fristående förskolor

Publicerad av

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2023-2026

Ordförande
Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Vice ordförande
Malin Ericsson (S)
malin.ericsson@hagfors.se

Michael Kjellstrand (OR)
michael.kjellstrand@hagfors.se

Håkan Lindh (S)
hakan.lindh@hagfors.se

Tomas Braneby (OR)
tomas.braneby@hagfors.se

ERSÄTTARE

Nenne Westlund (OR)

Göran Eriksson (S)

Jeroen van Bussel (OR)

Pernilla Boström (S)
Thor Millvik (OR)

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 2019–2022

Ledamot

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Ersättare

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se