logo

Barn- och bildningsutskottet

Barn- och bildningsutskottet förbereder ärenden inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten, som ska tas upp i kommunstyrelsen

Lista på ärenden som ska behandlas på barn- och bildningsutskottets sammanträde, tisdag den 2 maj


 


Text

Publicerad av

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2023-2026


Ordförande
Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Vice ordförande
Malin Ericsson (S)
malin.ericsson@hagfors.se

Michael Kjellstrand (OR)
michael.kjellstrand@hagfors.se

Håkan Lindh (S)
hakan.lindh@hagfors.se

Tomas Braneby (OR)
tomas.braneby@hagfors.se


ERSÄTTARE

Nenne Westlund (OR)

Göran Eriksson (S)

Jeroen van Bussel (OR)

Pernilla Boström (S)
Thor Millvik (OR)


Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 2019–2022

Ledamot

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Ersättare

Göran Eriksson (S)
goran.eriksson@hagfors.se