logo

Barn- och bildningsutskottet

Barn- och bildningsutskottet förbereder ärenden inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten, som ska tas upp i kommunstyrelsen

Ärenden som ska behandlas på Barn-och bildningssutskottet den 27 februari 09.00

Val av protokolljusterare

Anmälningsärenden

Kvalitetsrapport 2023, fritidsgårdar och kultur

Lokala arbetsplaner 2024, fritidsgårdar och kultur

Fastställd organisation anpassad gymnasiekola läsåret 2024-2025

Fastställd gymnasieorganisation läsåret 2024-2025

Ändring av stängningsdagar, förskola, läsåret 2024-2025

Ändring läsårstider 2024-2025

Timplan grundskola

Revidering av delegeringsordning

Publicerad av

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2023-2026

Ordförande
Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Vice ordförande
Håkan Lindh (S)
hakan.lindh@hagfors.se

Michael Kjellstrand (OR)
michael.kjellstrand@hagfors.se

Ida Säker (S)
ida.saker@hagfors.se

Tomas Braneby (OR)
tomas.braneby@hagfors.se

ERSÄTTARE

Maria Bertelsen (OR)

Göran Eriksson (S)

Jeroen van Bussel (OR)

Pernilla Boström (S)
Thor Millvik (OR)

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 2019–2022

Ledamot

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Ersättare

Malin Eriksson (S)
malin.ericsson@hagfors.se