logo

Teknikhuset

Skiss nyta teknikhusetFörstora bilden

Det framtida teknikhuset är planerat att stå klart 2026. Ritningarna är preliminära och ändringar kan komma att ske. Skiss: Sweco

Under 2024 ska ett teknikhus börja byggas i Hagfors. Där ska bland annat flera praktiska gymnasieprogram samlas under ett tak. År 2026 beräknas bygget stå klart. Kostnaden för att bygga teknikhuset är beräknad till 200 miljoner kronor. Genom en tävling kommer sedan byggnaden att få ett namn.

Skiss på teknikhuset med fordonsprogrammetFörstora bilden

Teknikhuset sett från Monica Zetterlunds väg. Bakom glaspartierna kommer fordonsprogrammet att ha sina lokaler. Ritningarna är preliminära och ändringar kan komma att ske. Skiss: Sweco

- Att bygga ett teknikhus innebär en kvalitetshöjning för våra praktiska utbildningar. Vi får mer ändamålsenliga lokaler för dessa utbildningar som samlas under ett och samma tak. Vi kan också bättre bidra till den framtida kompetensförsörjning för näringslivet och då i synnerhet industrin i vår kommun. Vi blir ännu bättre på det vi sedan tidigare är starka på, säger kommunchef Richard Bjöörn.

  • Plan för inredning, maskinpark (nytt/flyttas med)

  • Dialog näringsliv (programråd + SICViH)

  • Workshop utemiljö

  • Övriga utredningar

  • Trafiklösning

  • Tävling - namnförslag

Idag erbjuder kommunen en gymnasieutbildning och vuxenutbildning som inte bedrivs i ändamålsenliga lokaler då lokalerna inte uppfyller standarden för hur en modern industri ser ut.

För att skapa bättre förutsättningar för den lokala arbetsmarknaden behöver praktiska utbildningar vara attraktiva och då måste utbildningen kunna erbjudas i en miljö som går i linje med en modern industri.

Byggprogrammet måste flyttas från nuvarande lokaler eftersom nuvarande bygglov går ut 2025-05. I nuläget har vi en splittrad verksamhet på gymnasiets teknikprogram där en del av utbildningen sker i mindre lämpad lokal på ÄBC och en del på Forsskolan. Detta försvårar planering och samordning av undervisning.

Idag sker stor och snabb utveckling gällande additiv tillverkning samt robotisering och automation där utbildningar inom gymnasiet och VUX ska tas fram.

Hagfors är en av sex tekniknoder i Värmland med just inriktningen additiv tillverkning samt robotisering/automation.

En stor efterfrågan finns idag från näringslivet i vår region med omnejd kring utbildningar med dessa inriktningar.

Syftet med teknikhuset är att säkerställa kvaliteten i våra utbildningar genom att tillse att det finns funktionella lokaler för utbildning.

Syftet är även att skapa goda förutsättningar för våra yngre elever så att ett intresse tidigt skapas för tekniska utbildningar.

Slutligen är syftet att skapa en mötesplats som bidrar till ökad innovationskraft genom att akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar.

Målet är att Hagfors genom detta blir ett nav för teknisk utbildning inom hela regionen för att säkerställa kompetensförsörjningen inom dessa områden för framtiden.

Skiss nedre planFörstora bilden

Ritningarna är preliminära och ändringar kan komma att ske. Skiss: Sweco

Skiss plan 2Förstora bilden

Ritningarna är preliminära och ändringar kan komma att ske. Skiss: Sweco

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER


Barn- och bildningschef
Jenny Dahlin
0563-189 02
070-103 02 46
jenny.dahlin@edu.hagfors.se