Hjälptjänster

logo

Enskilda vägar

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Du kan söka två olika typer av kommunala bidrag till enskilda vägar.

Enskilda vägar med statsbidrag
En enskild väg med stats- eller kommunalt bidrag till underhåll ska normalt hållas öppen för allmän trafik.

Enskilda vägar utan stadsbidrag
Vägsamfälligheten får inga bidrag från staten eller kommunen för drift- och underhåll och har därför inte någon skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik.

 

Regler för kommunalt bidrag till enskild väg

Finns härPDF (pdf, 71.3 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-11-29

KONTAKTUPPGIFTER

Handläggare
Ingela Axelsson
070-636 06 62
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se