logo

Enskilda vägar

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Du kan söka två olika typer av kommunala bidrag till enskilda vägar.

Enskilda vägar med statsbidrag
En enskild väg med stats- eller kommunalt bidrag till underhåll ska normalt hållas öppen för allmän trafik.

Enskilda vägar utan statsbidrag
Vägsamfälligheten får inga bidrag från staten för drift- och underhåll och har därför inte någon skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik.

Regler för kommunalt bidrag till enskild väg

Finns här Pdf, 71.3 kB.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Handläggare
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se