logo

Besvär med myggor – Lämna en rapport till oss

Många myggor har samlats på en ljust beklädd axel

Vi har fått in uppgifter från kommuninvånare som uppger att de, inom vissa områden, har upplevt stora problem med mygg. Därför har kommunen beslutat att göra en kartläggning av hur förekomsten av mygg ser ut. Vi har skapat en e-tjänst där alla som upplever problem med mygg kan rapportera in sina observationer.

Vad används rapporteringen till?

Genom att vi får in redogörelser för tidpunkt, väderlek och plats kan vi få bättre kunskap om situationen, om det varierar över tid, var myggförekomsterna är som störst och så vidare. Förhoppningsvis får vi också bättre kunskap om vilken typ av mygg det rör sig om. Vi behöver få ett underlag för att sen kunna utvärdera hur vi går framåt.

Beroende på vad som framkommer i kartläggningen skulle nästa steg kunna vara att göra en inventering för att få bättre kunskap om mängd och art. Att veta vilken art det handlar om är viktigt för att kunna avgöra om vi ska och ska gå vidare med åtgärder och vilka åtgärder som skulle kunna vara aktuella.

Kan jag själv påverka?

Lämna in en rapport i vår e-tjänst om du upplever problem med myggor.

Om du har möjlighet kan du sätta upp en fågel- eller fladdermusholk. En flugsnappare kan äta 2400 myggor per dag och en enda fladdermus kan äta upp till 1000 myggor i timmen.

(Källa: Naturvårdsverket.)

Till e-tjänsten

Det är viktigt att du anger vilken plats du befann dig på när du upplevde problemen, tidpunkt och väderlek. Vi efterfrågar kontaktuppgifter eftersom vi vill kunna nå dig om vi behöver mer information. Beskriv också gärna hur du upplevde situationen och hur du har drabbats.

Publicerad av

Publicerad datum