logo

Dags för medborgarundersökning 2024

Människor som sitter och fikar vid ett bord

Vecka 17 kommer en ny medborgarundersökning att landa i 900 brevlådor runt om i kommunen. Syftet med medborgarundersökningen är att få veta mer om vad du som bor här har för attityd till Hagfors kommun. Resultat presenteras i augusti.

Sedan 2012 har vi genomfört medborgarundersökningar för att mäta invånarnas attityder gentemot oss som kommun. Senaste undersökningen gjorde 2022. Eftersom undersökningen genomförts regelbundet går det att följa resultaten över tid.

» Resultat av tidigare medborgarundersökningar i Hagfors kommun

Frågorna som ställs handlar bland annat om

  • Vad tycker du om Hagfors kommun som plats att bo och leva på?
  • Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer?

  • Hur ser du på inflytande och service i kommunen?

Det är sådana frågor som finns i medborgarundersökningen. Med hjälp av dina svar kan vi utveckla våra verksamheter och förbättra den kommunala servicen och de tjänster vi erbjuder dig som bor i vår kommun.

Era svar är viktiga

Ni är 900 slumpvis utvalda kommunmedborgare som får möjlighet att delta i medborgarundersökningen 2024. Vi vill betona att era svar är viktiga. Som tack för att ni svarar lottar vi ut tre presentkort värda 500 kronor styck bland alla er som svarar.

Medborgarundersökningen pågår under perioden vecka 17-20. Resultaten av undersökningen kommer att publiceras på hagfors.se under augusti.

Publicerad av

Publicerad datum