logo

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet är ett samarbete mellan Hagfors kommun, polisen i Hagfors och medborgarna i Hagfors kommun.

Sedan årsskiftet 2014/2015 arbetar Polisen i Hagfors i ny organisation för att skapa en bra och trygg kommun att leva och bo i. Den nya organisationen innebär att Hagfors kommun tillhör Torsby lokalpolisområde, tillsammans med Torsby, Sunne och Munkfors, och att de lokala poliserna samarbetar närmare kommunerna.

För medborgare i Hagfors kommun innebär detta en mer närvarande polis som tillsammans med kommunen genomför olika insatser och aktiviteter.

Trygghetsrådet är ett samarbetsråd mellan kommunen och Polisen. Genom regelbundna träffar kan de öka närheten till varandra och ha fler och enklare möjligheter till samarbete.

Hagfors kommun och Polisen skriver ner ett antal medborgarlöften som man är överens om, med målet att arbeta med upplevda problem och trygghetsfrågor i kommunen.

Medborgarlöftena för perioden 2020-2021 har undertecknats av Polisen och Hagfors kommun i december 2019. Resultatet av medborgarlöftena följs kontinuerligt upp i kommunens Trygghetsråd. Kommunen och Polisen planerar nu för att medbörgarlöftena ska förnyas under slutet av 2021. Då de nya medborgarlöftena som ska gälla från 2022 är klara kommer de att publiceras på denna sida.

Sedan 2019 finns även en löpande samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Torsby och kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Överenskommelsen syftar till att stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunernas och Polisens insatser och därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i samtliga fyra kommuner.

Publicerad av

Senast ändrad