logo

Nyheter näringslivsrådet 2016

2016-11-29

Dagens gäst Urban Svanberg från Svenskt Näringsliv presenterade företagsklimat undersökningen och gav inspel på hur vi kan jobba för att förbättra oss. Han tipsade om "lågt hängande frukter", relativt enkla åtgärder att börja med för att nå resultat.

Vi har under hösten med hjälp av en konsultfirma genomfört en intervjuundersökning med 17 anonyma företag i vår kommun. Detta för att mer på djupet få en bild av bakgrunden till vårt dåliga resultat i företagsklimatrankingen. Resultatet av denna presenterades och diskuterades. Vi kommer efter nästa möte kunna presentera fokusområden och hur vi ska jobba för att nå förbättringar.

 

2016-10-18

Vår kommuns företagsklimat och Hagforsstrategin var de två stora punkterna på dagens näringslivsråd. Efter en presentation av undersökningen diskuterades vår placering i företagsklimatrankingen som är 276 av Sveriges 290 kommuner. Alla är överens om att det är alldeles för dåligt och att vi måste jobba hårt med frågan för att nå förbättrat resultat.

Ingen hade några större invändningar mot de åtgärder som finns i det prioriterade området "stärkt näringsliv" vilka presenteras i Hagforsstrategin. Det blev däremot en hel diskussioner om hur vi ska jobba med dessa områden. Fortsättning följer.

2016-09-06

Idag hade vi möte med näringslivsrådet. Företag och kommun i samverkan för ett bättre näringsliv i Hagfors kommun. Dagens diskussioner rörde kvarteret Cykeln och hur vi fortsatt jobbar med en positiv bild av vår kommun.

Sidansvarig

Senast ändrad