logo

Möte i näringslivsrådet 170523

Verksamhetsårets sista möte i näringslivsrådet hölls i Plateas fina lokaler på Köpmangatan. Ett bra möte med kreativa diskussioner där vi hade följande punkter på agendan:

- Boo Rundqvist (Uddeholms AB och ordförande i Teknik college) berättade om den cerifiering som sker av Älvstrands gymnasiets tekniska program. Nu är fyra program certifierade vilket är riktigt bra i jämförelse med övriga Värmland.

Christoffer Branzén (utvecklingskoordinator Hagfors kommun) hade en genomgång av status i Hagforsstraegins implementeringsarbete. Mycket jobb har lagts ner i kommunens interna organisation för att synkronisera strategin med kommunens nuvarande målkort. Lars Nyborg (utvecklingschef) berättade om den satsning som kommunen nu görs på service tilll företagen under namnet "företagsservice utöver det vanliga". Kortfattat innebär det att företagaren snabbt ska kunna få ett möte med alla inblandade handläggare från kommunen för att få hjälp i sitt företagsärende. Det nya arbetssättet kommer starta i höst.

Grafen på bilden ovan är tagen från den årliga undersökning Svenskt näringsliv gör om företagsklimat i kommunenerna. Det har under många år inte varit någon trevlig läsning för Hagfors kommun men nu verkar den negativa trenden vänt. Förbättringen är tydlig vilket ger råg i ryggen för det fortsatta arbetet.

Avslutningsvis rapporterades om arbetet med FramtidsForum. Arbetet med att få in företag som utställare på mässan och knyta upp intressanta föreläsare fortgår. I dagsläget är 12 företag och 10 utbildningsprogram anmälda. Landshövdingen kommer inviga dagen och föreläsare som Johnny Sjöström Uddeholms AB och järnmannen Anders Olsson har givit klartecken för deltagande torsdag 26 oktober på Hotell Monica.

Nu tar näringslivsrådet sommarledigt och träffas åter igen 12 september.

/Fredrik Igelström

 

Sidansvarig

Senast ändrad