logo

Lyckat samverkansmöte

Hur ska industrin och industrinära företag hitta sin personal i framtiden? Hur får vi upp teknikintresset bland barn och unga? Hur kan vi utveckla vår regions industriföretag? Kan vi skapa en arena där dessa delar möts? Det var frågor som diskuterades när företag som jobbar i och med industrin träffades och fick inspel av Teknikcollege, IUC stål & verkstad samt tankar kring Innovation Park Hagfors.

Boo Rundqvist som är ordförande i Teknikcollege Värmland berättade om läget i industrisektorn. Behovet av personal är stort. Varje år framöver kommer 500 jobb behöva tillsättas i Värmland och antalet som utbildar sig inom området är alldeles för lågt.

Mattias Säfström IUC stål & verkstad (en branschorganistation för företag inom stål och verkstad) presenterade sitt projekt "steg för innovation". Det handlar om att skräddarsy lösningar som kan utveckla värmländska stål och verkstad företag. Kan bland annat vara en plan för att säkerställa kompetensförsörjningen i företaget.

Fredrik Igelström presenterade planerna på att etablera ett Innovation Park i Hagfors kommun. Konceptet finns idag i Karlstad och nu ska det undersökas hur det skulle kunna se ut hos oss. Ett tydligt spår under mötet var att ett område skulle kunna vara en arena för att skapa teknikintresse bland barn och unga. Samverkan kring detta mellan parterna som var på mötet och skolan skulle kunna ge spännande effekter.

Sammanfattningsvis ett konstruktivt och bra möte där vi nu vet om varandra och nu kan söka vägar för samarbete.

Tack till Nellpat som upplät sina lokaler för mötet.

/Fredrik Igelström

Sidansvarig

Senast ändrad