logo

Restrektioner tas bort

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gett besked om att man nationellt nu går vidare med ytterligare ett steg i avvecklingen av de restriktioner vi levt med under pandemin.

Många företag kommer säkert vara fortsatt påverkade av följder kring pandemin. Det finns fortfarande stöd och hjälp att få så hör av dig om du undrar över något.

Förhoppningen vi alla har är att vi nu ska kunna återgå till det "normala" och att näringslivet i Hagfors kommun trots allt står sig starkt efter denna prövning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information till företag via hemsidan som nu flyttas till denna plats.

Coronakrisen slår olika mot kommunens företag och alla behöver hantera det på sitt sätt. Det kan vara omställning av verksamheten eller så är det helt enkelt likvida medel som fattas på grund av uteblivna intäkter. Det finns stöd att söka via statliga pengar och det är en hel del att hålla reda på.

Kontakta gärna oss så ska vi hjälpa dig att reda ut begreppen eller kontakta företagsjouren i Värmland som kan hjälpa dig.

Kontaktperson Hagfors kommun:
Fredrik Igelström
0563-187 43
fredrik.igelstrom@hagfors.se

Företagsjouren Värmland
010-8319050
Öppettider: måndag-torsdag klockan 10:00-12:00

En bra sammanfattning av de stöd som finns går att läsa om på verksamt/värmland Länk till annan webbplats.

 

Hagfors kommun gör vad vi kan för att stötta det lokala näringslivet med anledning av Corona-viruset. Kommunen följer utvecklingen och fler stödjande åtgärder kan komma.

  • Företagen i kommunen kan få anstånd med betalning, eller uppdelning av betalning, av fakturor utställda av Hagfors kommun. Detta är ingen generell åtgärd – varje enskilt fall bedöms.
  • Myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillsyn inom miljöområdet, genomförs med stor förståelse för den mycket ansträngda situation många företag befinner sig i. Syftet är också att minimera smittspridning till riskgrupper. Myndighetsutövningen planeras utifrån rådande omständigheter. Kommunen kan bevilja anstånd med betalningen efter ansökan. Tillsynsavgifter som skulle betalats under våren är framskjutna till hösten.
  • Alla leverantörsfakturor hanteras skyndsamt. Någon ansökan behöver inte göras

Sidansvarig

Senast ändrad