logo

Val 2022

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här har vi samlat information om de allmänna valen 2022.

Hand med valkuvert

Genom att rösta i de allmänna valen är du med och bestämmer vilka som ska styra i kommunen, regionen och i Sveriges riksdag.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller för alla val. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer med i röstlängden, som är en lista över alla med rösträtt. Är du med i röstlängden så får du ditt röstkort hemskickat till dig i augusti.

Du har rösträtt till riksdagen om du

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Du kan välja att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. Du som röstar på valdagen ska gå till den vallokal som står på ditt röstkort. Vill du hellre rösta i förtid så gör du det i en röstningslokal.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om val 2022, vem som har rösträtt, hur du kan rösta, när det är val och hur tidsplanen inför de allmänna valen 2022 ser ut.

» Valmyndigheten ger information om val 2022 Länk till annan webbplats.

» Valmyndigheten om att rösta Länk till annan webbplats.

» Valmyndigheten om valåret 2022 Länk till annan webbplats.

Från 24 augusti till och med 11 september kan du förtidsrösta var som helst i hela landet. När du ska förtidsrösta behöver du ha med dig röstkort och legitimation.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

Ta med dig id-handling och röstkort.

  • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
  • Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt.

» Platser och lokaler för förtidsröstning i Hagfors kommun

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till röstningslokalen. Budrösten kan lämnas som förtidsröst från och med den 24 augusti eller lämnas på valdagen den 11 september.

» Valmyndigheten informerar om att rösta med bud Länk till annan webbplats.

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

» Valmyndigheten informerar om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Hagfors kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning görs i ordning.

Behöver du hjälp av ambulerande röstmottagare kontakta valkansliet
val2022@hagfors.se eller någon av våra valsamordnare 0563- 188 53, 0563- 185 79

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal eller eller i en lokal för förtidsröstning. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i. Alla vallokaler har öppet klockan 08.00-20.00 på valdagen.

Vad behöver jag för att rösta i vallokalen?
Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

» Information om att rösta i vallokal

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Har du övergripande frågor om val 2022 kan du kontakta Valmyndigheten:

» Frågor om valet (för allmänheten): 020-825 825

» Frågeforum om valet Länk till annan webbplats.

Har du frågor om valet i Hagfors kommun kontakta vårt valkansli
070-249 19 27
val2022@hagfors.se

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

» Film som visar hur du kan få hjälp att göra i ordning din röst Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad