logo

Företagsbesök, Bilprovningen i Hagfors

Lars Olsson (till vänster) områdeschef för Bilprovningen i Värmland tar tillsammans med sina kollegor, Per Hallgren och Olle Englund, öppenhjärtligt emot oss på sitt kontor i Hagfors.
Han berättar att stationen i Hagfors besiktigar cirka 13 500 fordon per år. Efter avregleringen 2010 minskade det ”bara” med 1500 fordon. Bilprovningen totalt har 600 anställda, i Hagfors jobbar det 3 heltid och en halvtid. Behövs viss kompetens för kortare perioder så lånas den in från andra stationer i Värmland. Hagfors ombesörjer en station i Sysslebäck några dagar varannan vecka sedan många år tillbaks.

De står nu inför en tid av viss ovisshet med nya regler som träder i kraft med att slutsiffran upphör gälla som inställelse period, samt att alla A-traktorer skall in för besiktning. Flest besiktningar ligger på sommarmånaderna maj och juni. Lågsäsongen är månaderna i början på året.

Lars stora utmaning för framtiden är att rekrytera rätt personal till sina stationer i Värmland som han säger blir allt svårare. Stationen i Hagfors ser han en ljus framtid för med bra beläggning och personal i rätt ålder.

Vi som gjorde besöket var Åsa Johansson, Lars Nyborg och Peter Törnqvist.

Sidansvarig

Senast ändrad