logo

Den goda maten

Hur kan kommunens matproducenter, mestadels medlemmar i LRF, och Hagfors kommun som upphandlare samarbeta på bästa sätt? Det var huvudfrågan när grönsaksodlare och köttproducenter träffade representanter från Hafors kommun. Det blev en del informationsutbyte och en av de konkreta åtgärderna var att LRF nu ska kartlägga de producenter som finns. En viktig fråga i sammanhanget är distrubtion och hur samverkan skulle kunna se ut. Fortsättning följer och förhoppningsvis kan Hagfors kommun handla ännu mer lokala matvaror i framtiden.

Sidansvarig

Senast ändrad