logo

Nyföretagarcentrum startar upp i Hagfors

Bild från årsmötet 26 maj när Nyföretagarcentrum Hagfors startade upp. Fr.v Börje Andersson, Christer Halvardsson, Marjan Koning, Linda Lindgren, Christina Lundqvist, Pär Emilsson, Ann-Christin Laack, Kent Söderberg, Fredrik Igelström och Harry Goldman.

Vi är från kommunens sida glada att Nyföretagarcentrum etablerar sig i Hagfors då det kommer stärka kapaciteten att hjälpa personer som vill starta eget företag. Det har varit lyckosamt i många andra kommuner och vi är helt övertygade om att det kommer lyckas även här. Kommunen kommer stötta Nyföretagracentrum Hagfors med 60 000 kr per år och hoppas att näringslivet också ser fördelarna med att ha organisationen på plats och också kan stötta på något vis.

Så här beskriver föreningen sitt kommande uppdrag

"Vad är då Nyföretagarcentrum? Jo, till oss kan du vända dig när du tänker starta eget företag för rådgivning och komma igång på ett bra sätt. Du får hjälp att noggrant gå igenom din affärsmodell och budget vilket ger ett mer hållbart företagande. Statistik visar att de som haft vår hjälp vid nystart har en lägre konkursfrekvens än andra. Nyföretagarcentrum har ett beprövat arbetssätt och 261 000 företag har startats sedan Ronneby var först ut i Sverige 1985. Hagfors är den  228:e kommunen att ansluta.

Nyföretagarcentrum Hagfors är en lokal ideell förening som drivs av ideella krafter. Den nyvalda styrelsen består av ordförande Christer Halvardsson och ledamöterna Cherin Nilsson, Christina Lundqvist, Ann-Christin Laack och Kent Söderberg. Revisorer är Marjan Koning och Jesper Eliasson. Valberedning Pär Emilsson och Fredrik Igelström. Verksamhetsansvarig är Janne Westerlund som också fungerar som rådgivare.

Styrelsens första uppgift är att knyta upp företagspartners till föreningen. Som partner värnar du om ett livskraftigt näringsliv i Hagfors kommun där nya företag startas och utvecklas. 

Vi som varit med vid uppstarten är glada att det hela är på gång och räknar med att kunna ge första rådgivningen tidigt i höst. Vi kommer tillbaka efter sommaren med mer information kring detta."

Hälsningar

Nyföretagarcentrum Hagfors

Sidansvarig

Senast ändrad