logo

Konst och skyltning

Det jobbas med att lyfta våra centrummiljöer i Ekshärad och Hagfors. Närmast på tur är stolpar i svart smide som pekar mot olika mål i centrum.

Exempel på skyltar som kommer sättas upp i Ekshärad och Hagfors.

Ekshärads och Hagfors centrummiljöer är två viktiga områden som visar upp vår kommun och ska vara trivsamma för både ortsbor och besökare. Ett levande centrum med tilltalande miljöer är dessutom viktigt för både handel och besöksnäring. Sedan en tid tillbaka jobbas det strukturerat med frågan och några insatser har skett och fler är att vänta. I somras sattes det upp konst på tio elskåp i centrummiljö, du kanske har sett dem? Det är lokala konstnärer som står för motiven och det har blivit ett trevligt inslag.

 

Vi kommer fortsätta arbetet under våren 2024 för att få in mer konst i centrum, vi återkommer med mer information om detta under våren.
Efter en dialog med företagen i respektive centrum kommer vi under våren jobba med att sätta upp nya vägvisningsskyltar i Hagfors och Ekshärad.
Stolpar och skyltar kommer att vara i svart smide, det passar in bra i våra centrum.
Skyltarna kommer att hänvisa till viss samhällsservice som apotek, bibliotek, lekplatser med mera.

 

Detta är några av insatserna som varit och kommer att följas av fler. Bland annat kommer parkeringen längs Dalavägen, mitt emot stadshuset, att få en rejäl uppfräschning.

 

Sidansvarig

Senast ändrad