logo

Värmlands Framtid i Hagfors

Värmlands framtid

Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från europeiska socialfonden (ESF) kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet hos unga.

Värmlands framtids delprojekt i Hagfors är en utveckling av samverkansprojektet ”En väg in”.

Värmlands framtid är till för dig som är mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Vi arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta ett sätt att komma vidare, helt utifrån dina individuella behov. Det kan handla om att komma igång i studier, ha praktik, vägledning inför studier/arbete, stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter eller att delta på någon aktivitet (till exempel studiebesök, friskvård, social träning, skapande verkstad, körkortsteori) i grupp eller enskilt. Tillsammans gör vi kartläggningar och en handlingsplan för att hitta just din väg framåt.

Målet är att du ska bli bättre rustad för att komma vidare med studier, praktik eller arbete. Från mitten av juni finns vårt nya kontor på Älvstrandsgymnasiet, men vi har mötesplatser och verksamheter på flera olika platser inom Hagfors.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss eller har några frågor, tveka inte att höra av dig. Du finner våra kontaktuppgifter till höger på sidan, eller längre ner om du är inne via en mob.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Projektledare
Elias Westberg
072-733 28 24
elias.westberg@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare Älvstrandsgymnasiet
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se

Samordnare IM-programmen
Lisbet Bergström
0563-187 25
lisbet.bergstrom@edu.hagfors.se

Samordnare IMAS
Marie Axelsson
070-291 24 00
marie.axelsson@edu.hagfors.se