logo

Landsbygdsdrömmar – obebodda hus

Det finns just nu ett intresse av att köpa hus på landsbygden och i våra kommuner, hus av olika karaktärer och i olika behov av renovering. Att sälja vidare ett idag obebott hus kan bidra till att just det huset och bygden runt omkring kan leva vidare i många generationer till.

Vi vill inspirera till att fler hus i våra kommuner blir bebodda. Kanske har du ett hus som skulle kunna användas mer, av dig själv, hyras ut eller genom att säljas? Det finns många olika anledningar till att ett hus blir obebott. Har du en önskan om förändring vill vi gärna vara en hjälpande hand, om vi kan. Vill du veta mer eller berätta om just ditt hus historia är du välkommen att höra av dig till oss.

Har du ett obebott hus som du inte använder?

Vi sålde vårt obebodda hus

Jag köpte ett obebott hus

Under 2022 pågår ett kommunalt Leader-projekt kallat Landsbygdsdrömmar – Obebodda hus. Det är ett samarbete mellan kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors som tillsammans inventerar obebodda hus/ödehus i hela vårt geografiska område.

Projektets syfte är att öka närhet till och dialogen med våra fastighetsägare som kan ge en möjlighet till positiv landsbygdsutveckling. Vi vill gärna veta mer om husens historia, relationer till olika fastigheter och tankar kring framtiden.

Vi vill gärna höra din historia – hur resonerar du runt ditt hus? Vad har ditt hus för historia? Om du vill får du gärna berätta, i stort som smått. Skulle du komma fram till att huset skulle kunna få en ny ägare, kan vi bistå med tips och hjälp. Kommunerna kommer inte agera mäklare, men vi lyssnar gärna på din historia och hjälper till om det behövs.

Ett obebott hus, enligt vår definition, är ett hus där ingen är folkbokförd och som ingen nyttjar under någon period på året. Detta behöver inte innebära att huset är oanvänt, det kan exempelvis vara viktigt som förvaringsplats. Det finns antagligen lika många anledningar till att ett hus är obebott som det finns fastighetsägare till ödehus.

Projektet drivs av projektledare, i nära samarbete med olika arbetsgrupper i alla deltagande kommuner. Uppgifter om fastigheter tas främst in från Lantmäteriets data. Projektet har även nära samarbeten med olika föreningar i Torsby, Sunne, Munkfors och Hagfors. Vår förhoppning är att dessa bistår projektet med information om obebodda hus i dess närhet. Projektet har också en nära dialog med lokala mäklare. När vi hittat en fastighet som vi tror är obebodd, kommer vi kontakta fastighetsägaren för att dela med oss av information om projektet och undersöka om den är intresserad av en eventuell försäljning.

Vi rekommenderar att i första hand kontakta en mäklare på den ort du är intresserad av. Ha koll på vilka hus som är till salu på de olika bostadsplattformar som finns på nätet.

Vi värnar om alla våra fastighetsägare och den fria viljan. Vi kommer inte att övertala någon som inte vill sälja att gå in i en sådan process. Vi vill ställa frågan, för att väcka tanken och informera om att en fastighet kan ha ett ekonomiskt värde. Har du blivit kontaktad av projektet men inte är intresserad av någon vidare dialog kan du bara bortse från det.

Publicerad av

Senast ändrad

logotyp Leader

Projektet är finansierat av Leader.

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att höra av dig till oss.

Projektledare

Linnea Öjes
linnea.ojes@hagfors.se

Leo Larsson
leo.larsson@hagfors.se