logo

God man, förvaltare och förmyndare

Här kan du läsa om vad en god man, en förvaltare och en förmyndare är.

Vad är en god man?

En god man hjälper en annan person med personens ekonomi,
kontakter med myndigheter och med att personen får det den har rätt till.

En god man kan bland annat hjälpa till med

 • att betala räkningar
 • att söka bostadsbidrag
 • att se till att personen får rätt vård och boende
 • En god man ska se till att personen har det bra och får den hjälp han eller hon behöver.

Vem behöver en god man?

 • En person som behöver en god man kanske inte förstår det själv. Då ska andra personer anmäla att personen behöver en god man.
 • Är någon person i behov av god man ska man ta kontakt med överförmyndaren.
 • Myndigheter kan ha en skyldighet att anmäla om en person behöver en god man.
 • Socialnämnden, kommunen och chefer i hälsovården och sjukvården måste anmäla om en person behöver en god man.​

Vad är en förvaltare?

 • En förvaltare hjälper en annan person på samma sätt som en god man gör.
 • En person som inte kan ta hand om sina pengar kan få en förvaltare.
 • En förvaltare tar hand om personens räkningar och det som personen äger.
 • Förvaltaren får inte bestämma om var personen ska bo, vem personen ska gifta sig medeller vilket parti personen ska rösta på.

Vad är en förmyndare?

 • Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare.
 • Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare och har hand om barnets pengar.

Vad är en överförmyndare?

I alla kommuner finns det en överförmyndare. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Sidansvarig

Senast ändrad

Har du frågor?

Överförmyndarkontoret finns i Forshaga.

Om du vill fråga något kan du ringa
till växeln i Forshaga,
telefon 054-17 20 00.

Överförmyndarkontoret har besöks- och telefontid måndag-tisdag klockan 10.00-12.00 och torsdag klockan 13.00-15.00

Be att få prata med
överförmyndarhandläggaren.

Du kan också skicka mejl till ofn@forshaga.se