Hjälptjänster

logo

God man, förvaltare och förmyndare

Här kan du läsa om vad en god man,
en förvaltare och en förmyndare är.

Vad är en god man?
En god man hjälper en annan person
med personens ekonomi,
kontakter med myndigheter och
med att personen får det den har rätt till.

En god man kan bland annat hjälpa till med

 • att betala räkningar
 • att söka bostadsbidrag
 • att se till att personen får rätt vård och boende

En god man ska se till att personen har det bra
och får den hjälp han eller hon behöver.

Vem behöver en god man?
En person som behöver en god man
kanske inte förstår det själv.

Då ska andra personer anmäla
att personen behöver en god man.

Är någon person i behov av god man
ska man ta kontakt med överförmyndaren.

Myndigheter kan ha en skyldighet
att anmäla om en person behöver en god man.

Socialnämnden, kommunen och chefer i
hälsovården och sjukvården måste anmäla
om en person behöver en god man.

Vad är en förvaltare?
En förvaltare hjälper en annan person
på samma sätt som en god man gör.

En person som inte kan ta hand
om sina pengar kan få en förvaltare.

En förvaltare tar hand om personens räkningar
och det som personen äger.

Förvaltaren får inte bestämma om  
var personen ska bo,
vem personen ska gifta sig med
eller vilket parti personen ska rösta på.


Vad är en förmyndare?
Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare.

Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare
och har hand om barnets pengar.


Vad är en överförmyndare?
I alla kommuner finns det en överförmyndare.
Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare
och förmyndare följer lagen.


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-10-04

KONTAKTUPPGIFTER

  Har du frågor?

  Överförmyndarkontoret finns i Forshaga.

  Om du vill fråga något kan du ringa
  till växeln i Forshaga,
  telefon 054-17 20 00.

  Överförmyndarkontoret har besöks- och telefontid måndag-onsdag klockan 10.00-12.00 och torsdag klockan 13.00-15.00

  Be att få prata med
  överförmyndarhandläggaren.

  Du kan också skicka mejl till ofn@forshaga.se

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se