logo

Räddningsregion Bergslagen – tillsammans för ett tryggare samhälle

Från och med den 12 maj ingår räddningstjänsten i Hagfors i Räddningsregion Bergslagen.

Tisdag 12 maj 2020 klockan 10.00 startar Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland bildar nu därför en gemensam operativ ledningsorganisation.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

Samarbete gällande räddningsledning och resurser I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel.

- Vi ser väldigt positivt på att det blir en gemensam räddningsregion för Bergslagen. För Hagfors innebär det att vi får bättre förutsättningar med tillgång till större resurser att sätta in olyckor och bränder och i förlängningen större chanser att rädda människoliv och egendom, säger Hagfors räddningschef Håkan Finnkvist.

Samarbete gällande räddningsledning och resurser

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

  • snabbt få mycket resurser till en olycksplats
  • leda stora insatser samt
  • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en ny, gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larmbefäl som tillsammans med en räddningschef i beredskap utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm.

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:
Bengtsfors räddningstjänst
Bergslagens räddningstjänst
Brandkåren Norra Dalarna
Nerikes Brandkår
Räddningstjänsten Arvika
Räddningstjänsten Dals-Ed
Räddningstjänsten Eda
Räddningstjänsten Hagfors
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Räddningstjänsten Malung-Sälen
Räddningstjänsten Skinnskatteberg
Räddningstjänsten Säffle
Räddningstjänsten Årjäng
Sunne räddningstjänst
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
Torsby räddningstjänst
Åmål räddningstjänst

Publicerad av

Publicerad datum