logo

Godkänt för kommunen när IVO inspekterade

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har nyligen granskat tre omsorgsenheter i kommunen med anledning av covid-19. Granskningen har gjorts på uppdrag av regeringen och omfattade totalt 1000 enheter i Sverige. Fokus låg på smittspridning och hygien. För de tre granskade enheterna i Hagfors kommun anser IVO att det inte behövs någon ytterligare granskning.

Några exempel på områden som granskades var:

  • Basala hygienrutiner
  • Ledarskap
  • Personalplanering
  • Skyddsutrustning

  - Även om granskningen inte omfattar alla våra enheter är den ett kvitto på att vi arbetar rätt i kommunen med att motverka smittspridningen. Basala hygienrutiner är grunden i arbetet och något vi alltid gör även före coronapandemin. Nu är det en mycket viktig del i att stoppa smittspridningen och skydda såväl vård- och omsorgstagare som personal från att bli smittade, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Isa Nyberg.

  Basala hygienrutiner

  Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma sätt gäller de även för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

  Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

  Föreskrifterna gäller i situationer då personalen har fysisk kontakt med patienter eller personer som får insatser i form av hemtjänst eller särskilda boendeformer.

  Publicerad av

  Publicerad datum