logo

Distansundervisningen för gymnasieskolan och komvux tas bort 15 juni

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni. Det innebär att landets gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar kan planera för en hösttermin med elever på plats i skolan.

- Ett väldigt positivt besked. Det innebär att vi nu kan börja planera höstterminen för gymnasieelever ochkomvux med eleverna på plats i skolan. Det betyder också att lovskolan i sommar för gymnasieskolan kan fungera som vanligt, säger skolchef Jenny Dahlin.

Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

Detta ger gymnasieskolor och anordnare av utbildning för vuxna möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det innebär däremot inte några förändringar för de gymnasieelever som tar studenten i juni 2020.

Publicerad av

Publicerad datum