logo

Riktlinjer för studentavslutning 12 juni

Fredag den 12 juni är det dags studentavslutning 2020 i Hagfors. Men på grund av den rådande coronapandemin blir det annorlunda mot hur det brukar se ut. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller följande för studentavslutningen vid Älvstrandsgymnasiet för elever i årskurs 3.

Sammanlagt är det 100 elever i årskurs 3 på ÄBC som tar studenten. Eleverna kommer att delas upp i två grupper och komma in på skolan för studentfirande i två olika omgångar. Detta för att undvika för många personer på samma plats samtidigt.

På skolan kommer avslutning och betygsutdelning att ske klassvis i klassrum med klassens mentor/mentorer. De klasser som avslutar samtidigt ska äta en gemensam avslutningslunch i matsalen. Där kommer det också att bli stipendieutdelning, tal av rektor och uppträdande av kulturskolan. Efter avslutningslunchen får eleverna mingla en kort stund på skolan innan det blir utspring i grupper.

Tidsschema 12 juni

Detta är den planering som gäller för utspringet 12 juni. Kommer det andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Skolverket eller Sveriges Kommuner och Regioner så kan det ändras. Tidsschemat kan även ändras om det visar sig att elever inte kan komma till Hagfors denna dag.

Grupp 1

Na 324

Te 318

El 320

Ft 323

In 319

Ba 315

Utspring

13.00

13.20

13.40

13.40

14.00

14.00
Grupp 2

Ek 303

Sa 313

Bf 312

Vo 309Utspring

14.30

14.50/15.10

15.30

15.50Begränsning vid utspringet

Varje elev får bjuda in två personer som får möta upp studenten vid utspringet. Eleverna kommer att stå på balkongen och fira tillsammans innan utspringet och själva utspringet sker på skolgården precis som tidigare år. De två personer som respektive elev har bjudit in ska gå in på skolgården från den östra ingången, den som är avlämningsplats för de yngre eleverna, ingången som vätter upp mot Gärdet.

För att kunna garantera att det rekommenderade avståndet hålls på skolgården kommer platser att märkas ut med koner där varje mottagning av studenten ska ske.

När studenten har mottagits ska student och följe lämna skolgården via den västra utgången, den som vätter mot Uvån och hängbron. För att utspringet inte ska ta för lång tid är det avsatt 20 minuter för varje elevgrupp.

Skolan kommer att ha personal på plats vid utspringet för att hjälpa till så att det blir ett bra flöde och ett säkert utspring.

Älvstrandsgymnasiets studentfirande kommer att dokumenteras och till viss del livestreamas via gymnasiets kanal på YouTube Länk till annan webbplats..

Observera att under tiden utspringet pågår är skolgården avspärrad. Det innebär att föräldrar som ska hämta sina barn på fritids hänvisas till stora ingången i bibliotekt eller via ingången via fritidsgården.

Kortege och flakåkning utgår

När det gäller kortege och flakåkning så avråder Folkhälsomyndigheten detta och Transportstyrelsen har dragit in tillstånden. Därför kommer inte Älvstrandsgymnasiet att anordna någon studentkortege.

I samband med årets studentfirande på Älvstrandsgymnasiet så kommer vi utifrån detta inte att anordna någon studentkortege. Vi vill även förtydliga att skolan inte anordnar någon studentbal. Balen har alltid ordnats av eleverna själva och i år har man utifrån rekommendationerna bestämt att inte anordna någon studentbal.

Publicerad av

Publicerad datum