logo

Till vårdnadshavare inför skolavslutning och student

Nu är det snart dags för skolavslutning respektive student för ditt barn. Den här våren har på grund av coronapandemin inneburit många nya och tuffa utmaningar. För många har det också varit distansundervisning och mycket tid hemma. Tillsammans har vi gjort kraftansträngningar och vi hjälper varandra genom att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid förkylning.

På grund av regeringens beslut, utifrån covid-19, mot sammankomster med mer än 50 personer blir våra skolavslutningar i år lite annorlunda. Det kommer inte att bli några samlingar i kyrkan. Någon studentkortege arrangeras inte. Det traditionella utspringet för studenter genomförs med begränsningar där utspring istället sker i mindre grupper eller per klass.

Det finns även en stor osäkerhet gällande skolavslutningen och kommande sommar för våra ungdomar.

Kolla med ditt barn vad de tänker

Sommaren och avslutningar är en tid då flera ungdomar provar alkohol för första gången. Att vara ung och alkoholpåverkad ökar benägenheten att ta risker, och ökar även risken att själv bli utsatt för brott. I år, med färre vuxna på våra gator, finns en oro för att det lämnas ett utrymme för våra unga att göra saker de annars inte skulle gjort. Därför är det extra viktigt just nu att du som vårdnadshavare kommunicerar med din ungdom. Många känner en oro, det är många tankar som rör sig.

Vad tycker din ungdom?
Känns det orättvist att inte få fira som andra har gjort tidigare?
Försök att förmedla att det är viktigt att alla tar ansvar och att man även som ungdom räknas in i det gemensamma ansvaret.

Prata med ditt barn, med deras kompisars vårdnadshavare och kom fram till hur ni löser
skolavslutningen på bästa sätt tillsammans.

Har du frågor kontakta:
» Elevhälsan
Rektor på respektive skola

Publicerad av

Publicerad datum