logo

Politikerna stolta över personalens jobb

Jens Fisher, Stellan Anderssons och Tomas Pettersson vet vad som gäller. Håll i, håll ut och håll avstånd.

Från politiskt håll är man överens. Personalen i Hagfors kommun gör ett fantastiskt jobb i denna tuffa tid. Alla kommuninvånare är på något sätt påverkade av coronakrisen. Att vi alla tar vårt ansvar och följer de rekommendationer som finns är viktigt för att stoppa smittspridningen. För det är långt ifrån över. Vi måste hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Sedan den 16 mars har Hagfors kommun befunnit sig i stabsläge med anledningen av coroanpandemin. Stabsgruppen under ledning av kommunchef Jan LIlja består av tjänstepersoner som träffas dagligen för att gå igenom läget och besluta om åtgärder.

Den politiska ledningen i kommunen hålls kontinuerligt informerad om vad som sker. Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR), Tomas Pettersson (S) och Stellan Andersson (C) är medvetna om att situationen är ansträngd framför allt inom individ- och omsorgsverksamheten. Förutom olika inställning i enstaka enskilda frågor råder politisk samsyn på kommunens agerande under coroankrisen.

Har den rådande pandemin påverkat den demokratiska processen?

- Den digitala tekniken gör att man kan delta på möten utan att vara fysiskt på plats. Så det är inga problem, anser Stellan.
- Det är lite både och. Digitala möten fungerar bra. De blir ofta inte lika långa som när man möts vid ett bord. Men man träffar inte lika många invånare nu som innan pandemin, konstaterar Tomas.
- Vi har kunnat fortsätta med våra politiska möten och alla nödvändiga beslut har tagits. Jag tror absolut att digitala möten blir mer vanligt framöver. De går oftast snabbare än traditionella möten då man träffas Att inte behöva resa till exempelvis Karlstad för ett möte på någon timme sparar både tid och pengar, Däremot så deltar inte alla lika mycket i digitala möten. Det ser jag ändå inte som något hot mot demokratin, säger Jens Fischer.

Vill tacka personalen

Trion är nöjda med det arbete som personalen i Hagfors kommun har utfört allt sedan coronapandemin startade i vintras. Kommunen insåg tidigt allvaret i situationen och redan den 16 mars beslutade man att gå upp i stabsläge. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter har följts. Vissa verksamheter har fått stänga ner och personal har på ett bra sätt ställt om till nya arbetsuppgifter
- Personalen och framför allt inom individ- och omsorgsverksamheten har gjort ett jättebra jobb under hela pandemin.Tänk bara att tackla frågor från anhöriga varför de inte får komma på besök? Ännu har vi varit förskonade från att fått in smittan på något av våra boenden. Det är något vi ska tacka vår personal för, betonar Jens.
- Vi är verkligen stolta över att vara politiker i en kommun med så bra personal säger Stellan, Tomas och Jens med en mun.

Att coronakrisen har påverkat och kommer att påverka inte bara kommunala verksamheter under lång tid framöver råder det inget tvivel om. Exempel som man nämner är linjetrafiken från Hagfors flygplats är nedstängd. Fritidsbanken har stängt. Lokala restauranger och hotell har färre besökare. Minskade skatteintäkter på grund av varsel och uppsägningar på riksnivå ser man också som en negativ effekt.

Risk för sämre skolresultat

Sedan slutet på mars månad har vuxenutbildningen och sista års studenter på gymnasiet haft distansundervisning. Något som inte varit bra, anser Stellan Andersson.
- Eleverna har fått sämre undervisning jämfört med om de skulle ha varit på plats i skolan. Att studera hemma kräver mer av eleverna, studiemiljön kan vara sämre och det är inte säkert alla klarar av det. Jag ser en risk i att vi kommer och få sämre skolresultat. Inte bara Hagfors utan hela Sverige på grund av distansundervisningen.

Tomas Pettersson ser problem i spåren av att människor tvingas isolera sig.
- Vi sitter mer för oss själva nu. Gemenskapen sätts verkligen på prov då många av oss kanske inte kan eller får umgås med andra än ett fåtal. I förlängningen kan isoleringen innebära utanförskap, ökad arbetslöshet, påverkan på ekonomin och risk för större klyftor i vårt samhälle.

Jens Fischer tror att coronapandemin kommer att påverka oss länge. Han betonar att egenansvaret är viktigt.
- Det är tufft för näringslivet och många föreningar har det kämpigt nu. Minskad rörlighet och isolering för främst de äldre kan innebära psykisk ohälsa. Jag tror krisen kommer att vara ganska länge. Och vi får inte slappna av. Vi måste alla ta vårt ansvar för att hindra smittspridningen.

“Vi får inte tappa fokus nu”

Sommaren är här. En tid då man vill vara ute och umgås med när och kära. Jens Fischer, Tomas Pettersson och Stellan Andersson betona vikten av att undvika coronatrötthet utan att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.
- Vi får inte tappa fokus nu. Vi måste fortsätta följa rekommendationerna. Tvätta våra händer, hålla avstånd och stanna hemma när man är sjuk, säger Stellan Andersson.
- Även om det är tufft har vi det ändå ganska bra vi som bor i Hagfors kommun. Vi har naturen inpå knuten och vi behöver inte trängas när vi går och handlar eller rör oss i samhället. Vi kan fortfarande leva någorlunda “normalt” trots de rekommendationer som finns, anser Jens Fischer.

Publicerad av

Publicerad datum