logo

Vid synpunkter och klagomål på kommunens förskole- och skolverksamhet

Om barn, elever eller vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska man inte tveka att framför detta. Det ska alltid främst göras till ansvarig pedagog/lärare. I enlighet med skollagen har Hagfors kommun rutiner för hur klagomålshantering ska gå till.

Alla kommuner ska enligt skollagen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på sin förskole- eller skolverksamhet. Såväl barn som elever och vårdnadshavare har möjlighet att lämna klagomål och framföra synpunkter.

  • Klagomålen kan lämnas muntligt, via post, e-post eller via e-tjänst.
  • Ett klagomål kan lämnas anonymt, men då försvinner möjligheten till återkoppling.
  • Alla synpunkter/klagomål som lämnas in diarieförs.
  • Hagfors kommun ska se till att snabbt och konstruktivt ta hand om dina synpunkter, vilket enligt våra rutiner innebär att du ska få svar inom en månad.
  • I första hand ska klagomål lämnas till berörd personal, exempel förskollärare, lärare eller mentorer. Ärendet utreds sen i första hand av rektor för förskolan eller skolan.
  • Om klagomålet däremot gäller rektor/chef eller huvudmannens övergripande ansvar utreds ärendet av skolchef.

Ofta ger det personliga samtalet bäst förutsättningar att lösa den uppkomna situationen. Men du kan även använda våra e-tjänster för att lämna klagomål eller synpunkter.

Ett klagomål bör först anmälas till kommunen för att kommunen ska få en möjlighet att rätta till den eventuella bristen. Om kommunens utredning inte leder till önskat resultat kan klagomålet anmälas till Skolinspektionen.

Länk till sidan för synpunkter och klagomål Öppnas i nytt fönster.
Länk till e-tjänst för synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum