logo

Projekt för att unga i Hagfors ska få sysselsättning

Bild på tjej.

Maria Stålberg är projektledare i Hagfors kommun för projektet Värmlands Arbetskraft.

Värmland Arbetskraft är ett projekt för dig mellan 15-29 år som vill ha någon form av sysselsättning. Det kan vara arbete, utbildning eller att på något sätt komma närmare arbetsmarknaden. Hagfors är en av fem kommuner i Värmland som ingår i projektet. Det startade våren 2020 och pågår till och med mars 2022. Projektledare i Hagfors är Maria Stålberg.

- Bara en kort tid efter att vi startade så kom coronapandemin. Det gjorde att projektet inte fick någon rivstart. Men nu efter sommaren har vi kommit igång mer och gått vidare i planeringen mot studier eller arbete för våra deltagare, berättar projektledare Maria Stålberg.

Utifrån din egna behov

Projektet Värmlands Arbetskraft riktar sig till dig som bor i Hagfors kommun och är mellan 15-29 år som vill arbeta eller studera, men som idag inte är redo för de krav som ofta ställs på arbetsmarknaden.
- Alla som deltar i projektet gör det utifrån sina egna behov och förutsättningar. Målsättningen är att deltagarna ska få stöd och hjälp att komma i arbete, börja studera eller komma närmare arbetsmarknaden, säger Maria Stålberg.

Det kan vara genom att man får vägledning inför studier eller arbete, stödjande samtal, att göra studiebesök, ha en praktik eller få hjälp i kontakten med myndigheter. Social träning, friskvård och hälsofrämjande aktiviteter är också exempel på aktiviteter som kan ingå i projektet.

I Värmlands ingår förutom Hagfors även Eda, Grums, Säffle och Karlstads kommun ingår i projektet. Det finansieras av Europeiska socialfonden och pågår fram till och med mars 2022.

Om man är intresserad av att vara med i projektet hur gör man då?
- Då ska man ringa mig på 073-84 04 221 eller skicka ett mail till
maria.stalberg@hagfors.se Sedan bokar vi in ett möte där den sökande får mer information om projektet och kan då bli inskriven och en kartläggning kan påbörjas. Utifrån det lägger jag och deltagaren tillsammans upp en plan för deltagandet i projektet, säger Maria Stålberg.


» Här finns merinformation om projektet Värmlands Arbetskraft

Publicerad av

Publicerad datum