logo

ÄBC fyller 10 år den 8 september!

Två killar och en tjej på bild.

William Eklund, Mattea Frank och Albin Brokvist började förskoleklass på ÄBC 2010. Nu läser de första året på Älvstrandsgymnasiet.

Den 8 september 2010 invigdes Älvstranden Bildningscentrum av kung Carl XVI Gustaf. Nu har tio år har gått sedan fem skolor tillsammans blev ÄBC. På grund av coronapandemin väntar vi med att fira tioåringen. Men blev det som det var tänkt? Och hur trivs eleverna som började 2010 på ÄBC idag?

Vikande elevunderlag, färre födda barn i början på 2000-talet gjorde att antalet skollokaler måste reduceras. Dessutom fanns ett stort renoveringsbehov bland de skolor som då fanns i centrala Hagfors. Att bygga en f-12 skola var inte något lätt beslut. “Storskola” som det ofta benämndes i media var ett hett ämne för diskussion, både för och emot, innan beslut togs 2006 om en byggnation. Avgörande för beslutet var skolans önskemål om ett stadieövergripande arbetssätt.

När fem blev en

Förutom Älvstrandsgymnasiet var det Asplundskolans (högstadium) Södra Skola, (lågstadiet) Norra Skolan (mellanstadium) Sätraskolan (F-6) som blev Älvstrandens Bildningscentrum. Fem skolor i Hagfors tätort blev alltså en skola där man börjar i förskoleklass och har möjlighet att kan gå ända fram tills kliver ut som nybakad student. Från liten till stor. Från förskoleklass till gymnasium. En skola för alla åldrar.

Bygget av Älvstrandens Bildningscentrum på Gärdet i Hagfors startade april 2008 och den 8 september 2010 klippte kung Carl XVI Gustaf det blå bandet och förklarade ÄBC invigt. ÄBC består av befintliga lokaler för Älvstrandsgymnasiet och en helt ny huskropp med förutom nya lokaler för undervisning även ny matsal och ett nytt bibliotek.

Mattea Frank som läser naturprogrammet och byggeleverna William Eklund och Albin Brokvist går alla första året på Älvstrandsgymnasiet. De är födda 2004 och började i förskoleklass hösten 2010 och har gått på ÄBC från förskoleklass till gymnasiet. De minns när kung Carl XVI Gustaf invigde ÄBC för tio år sedan.
- Jag minns när kungen var här. Vi stod utanför stora ingången och hela skolan var där. Och det var så mycket konfetti överallt, säger Mattea Frank och killarna instämmer.

“Det är så tryggt här”

Att kunna vara på en och samma plats hela skoltiden är något som ungdomarna uppskattar. Trygghet och närhet är något de tycker kännetecknar ÄBC.
- Skolan är så öppen med stora fönster och det är ljust och fint, anser Mattea.
- Det är så tryggt här. När man ska börja i en ny klass är det bara att gå en trappa upp. Man vet vilka lärarna är, det är samma rektorer och man äter i samma matsal, fortsätter Mattea.
- Det är också väldigt när till allting här. Hallar får innebandy och ishockey ligger inte långt bort, säger William Eklund.

Resurser samlade och ny pedagogik

Nuvarande skolchef Jenny Dahlin var vid tiden för byggandet av ÄBC lärare i Hagfors kommun. Hon minns hur diskussionerna gick om att skapa en storskola.
- Grunden låg i att det var sviktande elevunderlag i kombination med att flera skolor i centralorten hade stora renoveringsbehov. Vilket inte var någon bra kombination. Då föddes tanken att samla all resurser i ett centra för utbildning och samtidig satsa på en helt ny pedagogik, säger skolchefen.

När nu 10 år gått menar skolchefen att det var en rätt satsning både resursmässigt och ekonomiskt. Däremot har det funnits och finns utmaningar kvar.
- Skolorganisation har förändrats under årens lopp främst på grund av att elevantalet har ökat. Till största delen beror det på flyktingvågen 2015. Det är självklart positivt att vi får fler elever i vår skolverksamhet. Men trångboddheten har varit och är en stor utmaning. Det framtida bygget av ett teknikhus kommer att underlätta och göra att vi får mer utrymme på ÄBC, säger skolchef Jenny Dahlin.

Fakta ÄBC
I Älvstrandens Bildningscentrum finns fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, elevhälsa, Hagfors bibliotek, kulturskola, fritidsgård och utöver detta bad, sporthallar och bowlinghall. På Älvstranden Bildningscentrum finns även stort tillagningskök. Förutom maten till husets verksamheter lagas och levereras mat till förskolor och äldreboenden. Den stora aulan i entréplanet används bland annat till föreläsningar och teaterföreställningar.

Publicerad av

Publicerad datum