logo

Dialogmöten om framtiden i hela Hagfors

Vilken utveckling ser du på platsen där du bor? Hur vill du att hela Hagfors ska se ut i framtiden? Nu behöver vi få veta dina idéer och ta vara på ditt engagemang för att tillsammans utveckla hela Hagfors. Under hösten arrangerar Hagfors kommun tillsammans med samarbetspartners fem dialogmöten för att diskutera den framtida utvecklingen av kommunen. Första mötet är i Sunnemo den 27 september.

Under hösten kommer Hagfors kommun med samarbetspartners att bjuda in till fem tillfällen där vi tillsammans kan diskutera och inspireras av dåtid, nutid och framförallt framtiden.

– Vi hoppas det blir inspirerade möten där bara fantasin kan sätta gränser för den framtida utvecklingen i Hagfors kommun, säger Lars Sätterberg utvecklingschef i Hagfors kommun.

Det första dialogmötet är söndag den 27 september klockan 17.00. Därefter hålls dialogmöten i Råda, Ekshärad, Hagfors och Gustav Adolf under oktober och november. För mer information om datum och tider se webbplatsen för Hela Hagfors och annonser i Veckobladet.

Vill skapa engagemang

– Syftet med dialogmötet är att skapa engagemang för att utveckla sin bygd och möjlighet att hitta samarbeten för fortsatt utveckling i hela Hagfors kommun. Vi hoppas kommuninvånarna tar chansen att vara med och påverka. Vår förhoppning är att några av de förslag som kommer fram även kan användas i arbetet med en ny översiktsplan, säger Lars Sätterberg.

- Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer, håller avstånd, tvättar händerna och vid minsta sjukdomssymptom är det viktigt att stanna hemma. Vi kommer dela upp er i mindre grupper i olika rum så de som deltar på plats ska kunna hålla fysisk distansering, informerar utvecklingskoordinator Sara Källvik.

Om du vill delta på dialogmötet ska du anmäla dig i förväg. Maximalt 50 personer kan fysiskt närvara vid varje möte. Men man kan också delta digitalt.

För anmälan se här: https://www.helahagfors.se/dialogm%C3%B6ten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum