logo

Snart finns e-tjänst för att boka covid-19 provtagning för barn

Inom kort kommer Region Värmland erbjuda möjligheten att via e-tjänst beställa covid-19 provtagning för barn. Karlstad är först ut. Från vecka 38 kommer resten av vårdcentralerna i länet i etappvis, kunna erbjuda tjänsten. Detta gäller för barn mellan 6-15 år. För barn i förskoleålder är rekommendationen i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19, då provtagningen kan upplevas obehaglig. 

Provtagning av barn

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens riktlinje att provta barn mellan 6–15 år med symtom för covid-19, även om de inte är i behov av medicinsk bedömning.

Barn i förskola

För barn i förskoleålder är rekommendationen i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19, då provtagningen kan upplevas obehaglig. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktar du ordinarie vårdcentral dagtid, och 1177 på kvällar samt helger.

Barn i grundskola

Från och med 10 september kan barn i Karlstadsområdet beställa tid för test genom att logga in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.. Under vecka 38 öppnas samma möjlighet etappvis för resten av regionens vårdcentraler i länet. Den som är listad hos en privat driven vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan ombeds kontakta sin vårdcentral istället.

Vårdnadshavare för barn upp till 13 år kan också beställa tid genom att logga in och använda ombudstjänsten. Du behöver en e-legitimation (BankID eller Freja eID Plus) för att kunna använda e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.. Så kallat Mobilt SäkerhetsID fungerar inte.

16 år eller äldre

Ungdomar från 16 år bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats..

Mer information finns på 1177.se Länk till annan webbplats. under rubriken ”Provtagning av barn” på sidan Lämna prov för covid-19 Länk till annan webbplats..

Läs gärna Region Värmlands pressmeddelande om provtagning för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När kan jag gå tillbaka till skolan eller andra aktivititer efter sjukdom?

Många vårdnadshavare funderar just nu på riktlinjerna kring att låta barn och ungdomar gå tillbaka till skolan eller andra aktiviteter när de varit hemma och varit sjuka. Här har vi samlat den information som Folkhälsomyndigheten har gått ut med:

Om du har varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Om du varit sjuk och tagit ett test som visat att du covid-19

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Om du har varit sjuk och tagit ett test som visade att du inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

(Källa: Folkhälsomyndigheten).

För ytterligare info kring om covid-19 för barn och unga Läs gärna mer hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum