logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 september

Måndag den 14 september hade kommunstyrelsen åter sammanträde efter sommaruppehållet. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet på vår webbplats så snart det är justerat.

Budgetuppföljning pekar mot lägre plusresultat

Ett plusresultat på 21,3 mkr. Så lyder resultatet i budget 2020 för Hagfors kommun som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. När verksamhets- och budgetuppföljningen för januari-maj 2020 presenterades för kommunstyrelsen pekar prognosen för helåret mot ett plusresultat på 17,4 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-maj 2020. Det betonades dock att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Fotbollsallians får pengar för att bygga klart fotbollshall

Hagfors Fotbollsallians får ett bidrag på 1 650 000 kronor för att kunna bygga klart den påbörjade fotbollshallen beslutade kommunstyrelsen vid dagens möte. Det finansieras genom delar av tidigare gjord avsättning för allvädersbanor på Hagforsvallen. Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut om Hagfors Fotbollsallians får bidrag till fotbollshallen.

Liberalerna får partistöd

Alla partierna i Hagfors kommuns som är representerade i kommunfullmäktige får partistöd. För att var berättigade till partistöd behöver partierna redovisa vad pengarna har använts till samt ha en granskningsrapport utförd av en granskare som partierna har utsett. Beslut om partistöd tas av kommunfullmäktige och det betalas ut i förskott.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att besluta om partistöd på 19 080 kronor till Liberalerna för 2020.

HIBS får marknadsföringsstöd 2020

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 35 000 kronor i marknadsföringsstöd till Hagfors Innebandysällskap. Stödet ingår i ett samarbetsavtal som tecknats mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för säsongen 2020/2021.

Hagfors Innebandyförening får marknadsföringsstöd 2020

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 40 000 kronor i marknadsföringsstöd till Hagfors Innebandyförening. Stödet ingår i ett samarbetsavtal som tecknats mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2020/2021.

Avslag på medborgarförslag om toalett i Blinkenbergsparken

En kommuninvånare har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga en saneringsbyggnad med toalett och skötbord i Blinkenbergsparken.

Men det är en stor investering att bygga en toalett och det finns redan publika toaletter i centrum. Därför har kommunstyrelsen beslutat att avslå medborgarförslaget.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum