logo

Bygget fortlöper på Häggården

Arbetet på Häggården är åter i full gång efter en del trassel då den tidigare entreprenören gått i konkurs. Lyckligtvis hade arbetet kommit en bra bit på väg med tillbyggnaden. Väggar var monterade och golvet skulle beläggas med golvmattor, när det tråkiga beskedet om konkursen kom. Nu är det Ekshärads Byggservice AB som tillsammans med Hagfors kommuns projektledning, leder arbetet med att färdigställa till- och ombyggnaden. Exteriören på utbygget för boendedelen är klart sedan våren 2019 och nu ligger fokus på att få klart allting invändigt.

Bakgrund

Det har sedan ett tid tillbaka funnits ett behov av flera SÄBO-platser i Hagfors kommun. Tillbyggnaden av Häggården togs in i investeringsbudgeten för 2018 och arbetet startade i september 2018.

Nu färdigställs boenderummen

Nu ska de sex boenderummens interiör göras klart. Just nu arbetar man med att sätta in tak, golvmattor, köksinredning, dörrar med mera. De nya rummen ligger i den tillbyggda delen på Häggården. Där finns nu fem singelrum och ett rum för parboende:

– Det känns speciellt roligt att vi har byggt ett rum där ett par kan flytta in tillsammans. Det första parboenderummet på kommunens särskilda boenden, säger Joacim Rönning som är byggprojektledare.

Rummen är ljusa och fina, och utrustning och färger är speciellt anpassade till verksamheten.

Den nya tillbyggda längan med sex nya boenderum, nytt kontor och samtalsrum för personal.

Förbättrad arbetsmiljö för personalen

I samband med till- och ombyggnad har även personalens arbetsmiljö varit i fokus. Förutom de sex boenderummen så har det även byggts tre kontor och ett samtalsrum där verksamheten kan ta mindre möten, exempelvis samtala med anhöriga. Det byggs också nya arbetsytor, exempelvis ett sköljrum, som kommer att effektivisera och underlätta för personalen.

Det inglasade uterum som finns på Häggården idag kommer byggas om så att boende och personal ska kunna använda rummet för större möten och olika aktiviteter året om. Välkommet av både boende, anhöriga och personal.

Utökade parkeringar för besökande och personal

Schaktningsarbetet för två nya parkeringsområden är klart. De ligger båda på andra sidan vägen från Häggården. Den större av dem kommer att ha 10 stycken motorvärmarplatser. Här fortsätter arbetet med belysning och i ett senare skede asfaltering. Det blir lättare både för personal och för besökande att enkelt hitta parkering.

Publicerad av

Publicerad datum