logo

Kopparnätet stängs ner i delar av Hagfors kommun 2021

En snabb och säker uppkoppling är en förutsättning för att digitaliseringen ska fortsätta. Därför genomför Telia en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Kopparnätet stängs ner i delar av Hagfors kommun den 30 september 2021.

Dator på ett bord

Genom att informera om planerade förändringar i de befintliga näten vill Telia underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar.

Tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer. Så det är samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter:
Telefon: 010 -130 79 00
E-post: info@telekomguiden.se
Hemsida: www.telekomguiden.se  Länk till annan webbplats.

Post- och telestyrelsen kan ge stöd

Om ett hushåll eller företag bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller Internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till Post- och telestyrelsen (PTS) för att ansöka om stöd.

» Stöd från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

» Kommuner och områden där kopparnätet stängs ned 2021-09-30 Pdf, 200.4 kB.

» Information om framtidens nät Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum