logo

Nu kan aktörer och föreningar söka kompensationsstöd

Arrangörer av kulturevenemang, aktörer som är viktiga för kulturområdet och idrottsföreningar erbjuds att söka krisstöd. Det är som kompensation för uteblivna inkomster på grund av coronapandemin. Olika former av stöd går att söka både på nationell nivå och från Region Värmland.

Statens kulturråd erbjuder krisstöd till arrangörer som kompensation för uteblivna intäkter då evenemang blivit inställda eller skjutits upp. Detta stöd omfattar perioden juni till september 2020. Stöd går även till aktörer som är väsentliga för kulturområdet, som till exempel leverantörer av scenteknik. Sista ansökningsdatum är 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde.

» Ansök om krisstöd från Statens kulturråd Länk till annan webbplats.

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.
Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen. Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:
- Ansökningsomgång 1 från 15 oktober – 26 oktober kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 3.
- Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt) för ekonomiska förluster för kvartal 4.

» Ansök om kompensationsstöd för förluster kvartal 3, 2020 Länk till annan webbplats.

Även Region Värmland ger stöd till kulturverksamheter i Värmland för att möta de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Syftet är att bidra till att täcka de underskott i kulturverksamheter som riskerar att uppstå till följd av pandemin. Bidraget kan främst sökas av ideella föreningar och organisationer inom kulturområdet. Sista ansökningsdag är 9 november.

» Ansök om stöd från Region Värmland Länk till annan webbplats.

Observera att stöd till hembygdsföreningar och SAMSAM-anslutna allmänna samlingslokaler kommer att fördelas av respektive distriktsorganisation.

Publicerad av

Publicerad datum