logo

Nya regler för att rapportera farligt avfall

Farligt avfall.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Från och med den 1 november ska verksamheterna börja rapportera till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. 

Det innebär att från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nytt nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Tidigare har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. Uppskattningsvis kommer de nya kraven att beröra över en miljon verksamheter i Sverige.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och gäller alla verksamheter som:

  • Producerar farligt avfall
  • Transporterar farligt avfall
  • Tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • Mäklar eller handlar med farligt avfall
  • Behandlar farligt avfall.

Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik, skolor till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå. De verksamheter som är ansvariga för att rapportera in är alla som producerar (alltså där det uppstår farligt avfall), transporterar, samlar in, behandlar eller hanterar farligt avfall.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. De nya kraven gäller oavsett hur stor eller liten mängd farligt avfall som hanteras eller hur stor verksamheten är.

Alla verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida eller genom att koppla ihop sitt eget verksamhetssystem med Naturvårdsverkets avfallsregister.

Det är den egna verksamheten som har ansvar för att göra anteckningar i samband med händelsen, till exempel transporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen gjordes. En rapportering ska alltid göras varje gång du har gjort en anteckning. För rapportering av uppgifter om utförd behandling gäller ett undantag. Här ska rapportering sammanställas och genomföras kvartalsvis.

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Ett ombud ska vara en utsedd fysisk person som enligt fullmakt agerar som ombud. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls.

De anteckningar som ska rapporteras till avfallsregistret ska sparas hos verksamheten i minst tre år. Undantag gäller för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 1 år.

Naturvårdsverket har mer detaljerad information om vilka uppgifter som ska rapporteras in om farligt avfall.

Publicerad av

Publicerad datum