logo

Publikgräns på 50 personer blir kvar i Värmland

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Värmlands län till och med den 30 november. Det har Länsstyrelsen Värmland beslutat. Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet.

Länsstyrelsen Värmland fattade den 30 oktober ett lokalt beslut om fortsatt förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
– Det är viktigt att vi kraftsamlar för att begränsa Covid-19-pandemins framfart i Värmland. Jag noterar med stark oro en kraftig ökning av antalet fall i Värmland. Vår förhoppning är att vi med denna åtgärd ska kunna vända den ökade smittspridningen och därigenom förhindra ytterligare belastning i sjukvården, säger landshövding Georg Andrén.

Länsstyrelsens beslut är fattat på inrådan och i dialog med smittskyddsläkare Ingemar Hallén. Beslutet fattas som en förebyggande åtgärd med anledning avden ökade smittspridningen av Covid-19 i länet.
– Situationen är allvarlig och vi ser att utvecklingen i Värmland går åt fel håll. Ytterst handlar det om att bidra till att hejda en ökad smittspridning och därigenom skydda personer som riskerar att bli allvarligt sjuka. Vi behöver säkra upp så att sjukvården har kapacitet att ta hand om dem som behöver vård, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare i Region Värmland.

Beslutet som fattades av landshövding Georg Andrén gäller till och med den 30 november 2020. Beslutet kan därefter förlängas utifrån hur smittspridningen utvecklar sig.

Publicerad av

Publicerad datum