logo

Gymnasieskolan ska växla mellan närundervisning och fjärrundervisning

Älvstrandens Bildningscentrum

Från den 23 november ska gymnasieleverna på Älvstranden Bildningscentrum växla mellan närundervisning och fjärrundervisning.

Från den 23 november ska gymnasieskolan i Hagfors växla mellan närundervisning och fjärrundervisning. Det görs för att minska trängsel i skolan och bidra till minskad smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller till den 28 februari 2021. Det kan ändras om fler anpassningar behöver göras utifrån nya rekommendationer från myndigheterna.

Beslutet är inte någon återgång till vårens distansundervisning. Då alla elever på Älvstrandsgymnasiet inte alls var i skolans lokaler utan endast hade undervisning på distans. Istället handlar det nu om att från den 23 november växla mellan den traditionella närundervisningen på plats i skolan och fjärrundervisningen där elever och lärare är åtskilda i rum, men inte i tid. Det innebär att eleverna växlar mellan att fysiskt vara på plats i skolan med att vara vara på annan plats utanför skolans lokaler.


Skolchef Jenny Dahlin förklarar varför man tagit detta beslut.

- En stor anledningen till detta är att smittspridningen ökar i samhället och att vi har svårt att hålla avstånd i gymnasieskolan pga av hur lokalerna är utformade. Nu har regeringen beslutat om att vi som huvudman för gymnasieskolan har möjlighet att kombinera närundervisning med fjärrundervisning/distansundervisning. Utifrån denna möjlighet har vi som kommun beslutat att från 23 november växla mellan när- och fjärrundervisning i gymnasieskolans verksamhet i syfte att minska trängsel och bidra till minskad smittspridning.

Beslutet om att varva närundervisningen med fjärrundervisning gäller för alla årskurser på Älvstrandsgymnasiet till den 28 februari 2021. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet berörs inte av beslutet. Det innebär att antalet elever på plats i lokalerna på Älvstranden bildningscentrum minskar med cirka 100 elever per dag.

Börjar 23 november

Eleverna i respektive årskurs ska fortsatt ha övervägande närundervisning i skolan. Fjärrundervisning kommer varvas för de olika årskurserna så att en årskurs har närundervisning två av tre veckor och den tredje veckan undervisning i form av fjärrundervisning. De elever som studerar på något av yrkesprogrammen kommer dock ha all arbetsplatsförlagt lärande och yrkesundervisning som närundervisning. Alla elever kommer få information om vad som gäller för just den årskurs och det program hen tillhör. Vecka 48 startar årskurs 3 med fjärrundervisning.

Kan bli förändringar

Skolchefen betonar dock att beslutet kan komma och ändras.
- Vi följer hela tiden myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen. Om det blir förändringar kan vi behöva ta nya beslut om fler anpassningar för gymnasieskolan eller annan skolverksamhet i Hagfors kommun, säger Jenny Dahlin.

Tidigare har distansundervisning på grund av trängsel endast varit tillåtet för att undvika att det blir trångt i kollektivtrafiken när eleverna är på väg till och från skolan. Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör huvudmannen därför även överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan. Inom APL, arbetsplatsförlagt lärande, betyder närundervisning närvaro ute på arbetsplats.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Bakgrund

En ändring i förordning 2020:115 ger från 2020-11-23 huvudmannen möjlighet att ta beslut om att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan för att undvika trängsel i skolans lokaler. Detta för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.

» Läs Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta t.o.m. SFS 2020:732 Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum