logo

Seglet, samverkanscentral Bergslagen i Örebro är invigd

Tisdag 9 april 2024 invigdes Seglet, samverkanscentral Bergslagen i Örebro. Samverkanscentralen är unik i Sverige och ska bland annat leda till kortare larmkedjor och förbättrad samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Patrick Ungsäter, regionpolischef Bergslagen, Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår och Madeleine Raukas, VD på SOS Alarm klipper bandet vid invigningen av Seglet samverkanscentral.

Patrick Ungsäter, regionpolischef Bergslagen, Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår och Madeleine Raukas, VD på SOS Alarm.

I den nya samverkanscentralen leder polisregion Bergslagen, SOS Alarm och Räddningsregion Bergslagen olika typer av insatser i delar av mellersta Sverige.

– Målet med den nya samverkanscentralen är att stärka vår förmåga att hantera både vardagliga händelser och större kriser, och att olycksdrabbade ska få snabbare hjälp med rätt resurs på plats. För att nå dit ska vi ha ett välfungerande och effektivt ledningsarbete i vår gemensamma samverkanscentral, med nya effektiva metoder, säger Mats Scherp, projektledare på polisregion Bergslagen.

Det som är unikt med Seglet är att det finns en gemensam samverkansarena där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan leda insatser tillsammans dygnet runt. Det finns även möjlighet för andra samhällsaktörer att nyttja lokalerna för samverkan, exempelvis vid större samhällsstörningar.

– Idén med att inrätta en myndighetsgemensam ledningscentral är något som vi inom polisen lanserade redan 2015. Mycket har hänt i vår omvärld sedan dess, både i Sverige men även utomlands, vilket ställer krav på oss myndigheter att vara ännu mer på tårna för att möta kriser och utmaningar. Idén har nu blivit verklighet och det känns bra att vi nu tillsammans kan skapa trygghet för oss alla både internt och inte minst för medborgarna som nu får ett samordnat, kvalificerat och väl avvägt stöd oavsett vilka händelser som inträffar, säger Patrick Ungsäter, chef för polisregion Bergslagen.

– Vi ser stora fördelar med att alla ”blåljusorganisa tionerna” är samlokaliserade i gemensamma lokaler i Seglet redan då larm inkommer till SOS Alarm. Vi ser också fördelar med att vi kan påbörja samverkan med övriga samhällsaktörer gemensamt och snabbare i Seglet för att tillskapa effektiva insatser, där även riskbedömningar underlättas, säger Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår.

– Samverkan är en stor och viktig del av SOS Alarms vardag. Genom denna unika central kommer det finnas stora möjligheter att ta samverkan till nästa nivå, säger Susanne Steijer, platschef SOS Alarm Örebro.

Räddningstjänsten i Hagfors ingår i Räddningsregion Bergslagen

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna. Varje räddningstjänst är dock sin egen organisation i sin kommun.

Publicerad av

Publicerad datum