logo

Lokal upphandling är framtidens melodi

Hagfors kommun har deltagit i ett Leaderprojekt med fokus på lokal grön upphandling. Projektet har pågått i nästan två år och avslutades i november 2020. Under projekttiden har bland annat filmer producerats och seminarier arrangerats. Syftet har varit att beskriva hur man ska göra för att stärka processerna för närodling och öka möjligheterna för kommuner att upphandla lokala produkter.

Att Hagfors kommun har tecknat ett tvåårsavtal för lokalproducerade råvaror är ett exempel på projektets syfte. Tillsammans med Sunne, Torsby och Munkfors kommuner har man tecknat ett avtal med det värmländska företaget Skafferi Värmland om leverans av lokalproducerade råvaror till de offentliga köken.
- Upphandlingen innebär att vi fyra kommuner tillsammans per år köper 150 ton potatis, 37 ton kött och 78 ton grönsaker från producenter. Det är kött från kor som betat på värmländska ängar samt potatis och grönsaker som grott i värmländskt jord, säger Eva Wigh, upphandlare i Hagfors kommun.

Studiebesök hos producenter

Att upphandla lokalt ger inte bara närproducerade produkter. Det innebär också att man på nära håll får möjlighet att se var maten man äter kommer ifrån.
- Genom att vi har ett avtal med lokala producenter får skolbarn och kostpersonal möjlighet att göra pedagogiska besök hos producenterna för att se hur odling av grönsaker och djuruppfödning går till, berättar Eva Wigh.

Fredrik Igelström är näringslivsutvecklare i Hagfors kommun.
- Hagfors kommun har tagit ett stort steg när vi jobbar aktivt med lokal upphandling. Det skapar goda förutsättningar för närodling och främjar utvecklingen för vårt lokala näringsliv.

Mål i Hagforsstrategin

En god grön kommun är ett av de prioriterade områdena i Hagforsstrategin 2017-2027. Till området finns kopplat ett antal mål för att bli en god och grön kommun. Exempelvis att andelen närproducerad och ekologisk mat som serveras inom offentlig sektor ska öka. Att vara med i Leaderprojektet Lokal ledd utveckling är ett led i arbetet för att bli en grön och god kommun.

Målet med projektet har varit att kommunicera och identifiera metoder för lokal grön upphandling med tydliga positiva tillväxtmål för regionens företag inom primärt de gröna näringarna. Projekt startade våren 2019 och slutfördes i november 2020. Under projekttiden har fler seminarium anordnat där förtroendevalda, representanter för näringslivet och kommun samt organisationen Global Kunskap deltagit. Dessutom har tre filmer på temat lokal upphandling gjorts där den tredje och sista även var slutpunkten för projektet.

» Tredje filmen "Gemensamma vägar till framtiden" i projektet. Länk till annan webbplats.

» Andra filmen "Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun" Länk till annan webbplats.

» Första filmen "Grön lönsam tillväxt i Hagfors kommun" Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum