logo

Kommunstyrelsen i korthet 7 december

Måndag den 7 december hade kommunstyrelsen digitalt årets sista sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet på vår webbplats så snart det är justerat.

Budgetuppföljning pekar mot högre plusresultat

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om en budget för 2020 med ett
plusresultat på 21,3 mkr. När verksamhets- och budgetuppföljningen för januari-oktober 2020 presenterades för kommunstyrelsen pekar dock prognosen för helåret mot ett plusresultat på +24,4 mkr. Det är tre procent bättre än det budgeterade resultatet för 2020.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-oktober 2020. Det betonades dock att alla verksamheter ska se över sina kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Beslut om julklapp till kommunens personal

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att alla anställda, även timanställda och vikarier, i Hagfors kommun kommun ska få varsinn julklapp. Det är i form av ett presentkort på 500 kronor. Det kan användas i alla de drygt 40 butiker, restauranger och andra serviceställen som är medlemmar i Hela Hagfors näringslivsförening.

Den totala kostnaden för årets julklapp till personalen är 750 000 kronor

Friskvården i Värmland får nytt bidrag

Friskvården i Värmland (FIV) är en länsövergripande organisation som arbetar för att förbättra värmlänningarnas hälsa inom områdena mat, motion och motivation. Friskvården i Värmland har friskvårdscentraler i all värmländska kommuner. I Hagfors finns den på vårdcentralen i Hagfors och är bemannad med en hälsokonsulent, Sedan tidigare finns ett Ett samverkansavtal mellan FIV och Hagfors kommun finns för 2020 och FIV har tidigare fått bidrag från Hagfors kommun. Nu ansöker FIV om ett bidrag för 2021.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att ge Friskvården i Värmland ett bidrag för 2021 med 293 000 kr.

Ny innebandysarg ska köpas till Uddeholm Arena

En ny innebandysarg ska köpas in till Uddeholm Arena. Kostnad omkring 70 000-80 000 kronor

Kommunen lämnar synpunkter på förslag till ny Värmlandsstrategi

Under hösten 2019 har Region Värmland arbetat i en dialogprocess för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin. Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut en riktning för länets utveckling och lyfter prioriterade områden. Den kommande Värmlandsstrategin tar avstamp i 2020 och siktar mot Värmland 2040. Fokus ligger på långsiktig hållbarhet och att alla aktörer i Värmland är en del av omställningsresan. Uppdraget att ta fram strategin kommer från regeringen och samordnas av Region Värmland. Hagfors kommun har tidigare deltagit med representanter under dialogprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det svar Hagfors kommun ger på remissförslag för Värmlandsstrategin 2020.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum