logo

Ökad smittspridning - Hagfors kommun går upp i stabsläge

Coroanvirus

Smittspridningen av covid-19 ökar i hela samhället. Antalet bekräftade fall i Hagfors kommun stiger i större takt än tidigare. För att öka beredskapen är Hagfors kommun från den 8 december i stabsläge.

- Vi har en ökad samhällsspridningen av covid-19. Därför behöver vi öka vår beredskap. Vi har beslutat att gå upp i stabsläge. En utsedd stabsgrupp kommer att träffas två gånger i veckan. Där tar vi beslut om vilka åtgärder och anpassningar vi behöver göra i våra verksamheter utifrån hur situationen utvecklas. Självklart utgår vi från och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra berörda myndigheter, säger tf. kommunchef Richard Björn.

Flera fall av covid-19 med anknytning till äldreboendena Lillåsen och Häggården har bekräftats de senaste veckorna .
- Den kommunala verksamheten fungerar men läget just nu är ansträngt främst inom individ- och omsorg, säger tf. kommunchef Richard Björn.

Publicerad av

Publicerad datum