logo

14 december kommer sms om covid-19

Måndagen den 14 december skickas ett sms till alla mobiltelefonabonnenter i Sverige. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet.

För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Sms-utskicket görs för att så många som möjligt ska känna till de nya råden. Sms:et kommer inte att ha ett telefonnummer som avsändare, istället kommer det att stå "Fohm, MSB" i avsändarraden.

I sms-meddelandet står det: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

Meddelandet kommer att gå ut till alla mobiltelefonabonnenter i landet. Informationen i meddelandet har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen, och meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter.

Publicerad av

Publicerad datum