logo

Besöksförbud på våra äldreboenden från 23 december

Häggårdens äldreboende

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på alla äldreboendena i Hagfors kommun från 23 december 2020 till och med 12 januari 2021.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på alla äldreboendena i Hagfors kommun. Detta är en åtgärd för att förhindra spridning av covid-19. Besöksförbudet gäller under perioden 23 december 2020 till och med 12 januari 2021. Undantag från förbudet görs om en boende har palliativ vård i livets slut.

Socialchef Maria Persson förstår att besöksförbudet får stor påverkan för anhöriga och de boende. Men att bromsa smittspridningen väger tyngre.
- Det är så klart olyckligt att det här behöver göras kopplat till julhelgen. Men vi bedömer att ett besöksförbud verkligen är motiverat under rådande omständigheter. Vi fortsätter också att arbeta med fler åtgärder för att säkerställa vård- och omsorgsinsatser samt begränsa smittspridningen.

Läget är ansträngt på flera äldreboenden i Hagfors kommun. Det finns sedan tidigare ett stort antal bekräftade fall av covid-19 både bland personal och boende på Häggården i Råda och Lillåsen i Hagfors. Hagfors kommun har efter samråd med Smittskydd i Värmland gjort en hemställan till Folkhälsomyndigheten om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på kommunens äldreboenden.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att bevilja hemställan från Hagfors kommun om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på äldreboendena. Besökförbudet träder i kraft onsdag den 23 december och gäller för Häggården i Råda, Bellmansgården i Ekshärad, Sättragården i Hagfors och Lillåsen i Hagfors till och med den 12 januari 2021.

Förutom Hagfors kommun är det 28 kommuner till som Folkhälsomyndigheten beslutat om tillfälligt lokalt besöksförbud under perioden 23 december 2020 till 12 januari 2021.

» Kommuner som har tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre Länk till annan webbplats.

Fakta
För att förhindra spridning av covid-19 har regeringen gett Folkhälsomyndigheten befogenheter enligt föreskriften och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 att tillfälligt förbjuda besök på särskilda boenden för äldre. Förbudet kan gälla i en kommun, ett län eller hela landet. En kommun eller region kan hemställa om ett besöksförbud. Folkhälsomyndigheten har också möjlighet att på eget initiativ besluta om besöksförbud om myndigheten bedömer att det finns behov av det. Verksamhetsansvarig kan medge undantag från besöksförbudet i vissa enskilda fall, till exempel vid vård i livets slutskede.

De tillfälliga lokala besöksförbuden gäller i tre veckor.

Publicerad av

Publicerad datum