logo

Fjärrundervisning för gymnasieskolan från 11 januari - eleverna erbjuds matlådor

Måndag den 11 januari startar vårterminen 2021. De nationella gymnasieprogram och vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte. De elever som har fjärrundervisning erbjuda att hämta matlådor.

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner för att bromsa smittspridningen. Bland annat att rekommenderades att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

Detta är något som Hagfors kommun sedan tidigare har beslutat att följa.
- Samtliga våra nationella gymnasieprogram och vuxenutbildningen i Hagfors ska fortsätta med fjärrundervisning till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte, säger skolchef Jenny Dahlin.

Utdelning av lunchlådor

Det kommer att erbjudas utdelning av lunchlådor med start den 11 januari till de elever som har fjärrundervisning. Det går till så att eleverna anmäler senast klockan 12.00 dagen innan att de vill hämta mat från ett skolkök nästkommande dag. För uthämtning måndag gäller anmälan senast fredag klockan 12.00. Matlådorna hämtas sedan på bestämda tider på Älvstrandens Bildningscentrum, Kyrkhedens skola, eller på skolan i Sunnemo respektive i Råda. Eleverna finner mera information via sin elevsite.

Besked om eventuell ytterligare fjärrundervisning kommer

Grundskolans verksamhet som omfattar årskurs 1-6 samt förskoleklass kommer fortsätta med närundervisning. Däremot kan det bli aktuellt med fjärrundervisning för högstadieeleverna. Detta efter att regeringen meddelat att man planerar besluta om en förordningsändring som från och med måndag den 11 januari gör det möjligt för kommunerna att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

Om Hagfors kommun kommer att införa en kombination av när- och fjärrundervisning för årskurs 7-9 är ännu inte klart.
- Vi ser just nu över våra högstadieenheters förutsättningar samt de anpassningar vi redan gjort och ser på vilka ytterligare anpassningar vi kan behöva göra, säger skolchef Jenny Dahlin.
- Dessutom ska samtliga skolchefer i Värmland träffa Smittskydd Värmland för konsultation under fredagen den 8 januari. Därefter tas beslut om eventuell fjärrundervisning, säger hon.

Publicerad av

Publicerad datum