logo

Vårdpersonal vaccineras mot covid-19 och snart går vi in i fas 2

Man får vaccin.

Mattias Edvardsson arbetar inom hemtjänsten men studerar nu till undersköterska. Han tvekade aldrig att ta vaccin mot covid-19.

Vaccineringen mot covid-19 fortsätter gå planenligt i Hagfors kommun. Den första fasen är inne på upploppet. Vård- och omsorgstagare på äldreboenden får sin andra dos vaccin under vecka 4. De som har hemtjänst har fått sin första dos vaccin. Dessutom har närmare 400 personal inom individ- och omsorg blivit vaccinerad en första gång. I mitten på februari startar fas 2 av vaccineringen.

Hagfors kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska Isa Nyberg är mycket nöjd med hur vaccineringen i kommunen mot covid-19 fortlöper.
- På äldreboendena får vård- och omsorgstagare sin andra dos den här veckan. Vård- och omsorgstagare med insatser inom hemtjänst har fått sin första dos. Även ett antal anhöriga till de som har hemtjänst har fått vaccin. Vi också hunnit med att vaccinera närmare 400 ur vår egen personal som arbetar vårdnära. Det är väldigt få av såväl personal som vård- och omsorgstagare som inte valt att vaccinera sig, säger Isa Nyberg.

Mattias Edvardsson arbetar i hemtjänsten men studerar nu till undersköterska. Han ville absolut vaccinera sig.
- Jag ser det som en skyldighet att vaccinera sig. Alla som är friska och inte har några underliggande sjukdomar ska ta vaccin tycker jag, säger Mattias Edvardsson.

Undersköterskan Teres Bergström arbetar på Lillåsen äldreboende. För henne är vaccineringen ett sätt att visa att det är okej och en möjlighet att kunna stoppa pandemin.
- Jag har själv tidigare haft covid-19. Nu ville jag ta vaccinet och visa att det är okej och behöver inte betyda några bieffekter. Jag vill inspirera andra att se det som en möjlighet och det verkligen gör att vi kan få slut på pandemin, säger Teres.

Kvinna får vaccin.

Undersköterskan Teres Bergström arbetar på Lillåsens äldreboende. Hon vill genom att ta vaccinet visa att det är okej och inspirera fler att vaccinera sig.

Vaccin skyddar och förhindrar spridning

Syftet med vaccination mot covid-19 ​är i det första skedet att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19​. I det andra skedet att förhindra spridning av sjukdomen i samhället​. Vaccineringen är gratis och frivillig.​ Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer 18 år eller äldre vaccineras mot covid-19.

I fas 2 som startar i mitten av februari vaccineras övriga personer som är 70 år och äldre. Där de äldsta vaccineras först. Vuxna personer som får insatser enligt LSS eller har personlig assistans. Och övriga personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Går inte att boka tid ännu

I den andra fasen kommer det vara möjligt för den som ska vaccineras enligt prioriteringsordningen att boka tid för vaccination både digitalt och via telefon.
Men i nuläget går det inte att boka tid för vaccin mot covid-19. Så snart det är möjligt att boka tid kommer Region Värmland att skicka ut brev till alla som i år är 70 år och äldre och är folkbokförda i Värmland med information om hur man går tillväga för att boka sin tid. Tidsbokning kommer vara möjlig att göra digitalt med hjälp av e-legitimation. Det kommer också att finnas ett särskilt telefonnummer för tidsbokning.

Mer information om vaccinet och hur du gör för att boka tid för vaccination kommer att finnas på webbplatsen 1177.se.

Vaccinationsmottagning i Hagfors

Det kommer att finnas 12 vaccinationsmottagningar på 11 orter i Värmland för vaccination mot covid-19 i den andra fasen. Det går att välja på vilken vaccinationsmottagning man vill vaccineras sig vill, dock behöver man ta båda doserna vid samma mottagning. I Hagfors kommer vaccineringsmottagningen att var i vårdcentralen på Sjukhusvägen 22

Här är orterna där du kan vaccinera dig i Värmland:

 • Arvika
 • Charlottenberg
 • Filipstad
 • Hagfors
 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Likenäs
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng

Alla regioner samarbetar kring informationen på webbplatsen 1177.se. Det är inte möjligt att boka tid via vårdcentralens telefonrådgivning eller sjukvårdsrådgivningen via telefon på 1177

Fas 1
I en första fas, den som har inletts, vaccineras:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med behov av omvårdnad.
 • Personal som arbetar nära dessa personer.Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst med behov av omvårdnad.

Preliminär tid för vaccinering: December och januari.

Fas 2
I den andra fasen vaccineras:

 • Övriga personer som är 70 år och äldre. Där de äldsta vaccineras först.
 • Vuxna personer som får insatser enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Övriga personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Preliminär tid för vaccinering: Februari

Fas 3
I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.
Preliminär tid för vaccinering: Mars

Fas 4
I den avslutande fasen erbjuds vaccination till övriga över 18 år i Värmland.
Preliminär tid för vaccinering: Från och med april.

Publicerad av

Publicerad datum