logo

Successiv återgång till närundervisning för årskurs 7-8 och gymnasieskolan

Älvstranden Bildningscentrum

Det blir en successiv återgång till närundervisning för årskurs 7-8 på ÄBC och gymnasieskolan från den 19 april.

Årskurs 7-8 på Älvstranden Bildningscentrum (ÄBC) och gymnasieskolan årskurs 1-2 kommer den 19 april etappvis börja återgå till närundervisning. Hagfors kommun har beslutat om en successiv återgång till närundervisning utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland.

- Antalet bekräftade fall med koppling till våra skolenheter på ÄBC har minskat. Därför har vi beslutat utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland att fortsätta vår successiva återgång till närundervisning. Det innebär att årskurs 7-8 har en vecka vardera med fjärrundervisning respektive närundervisning under vecka 16-17. Gymnasieskolan årskurs 1-2 har fjärrundervisning vecka 16 och årskurs 2 har närundervisning vecka 17 om smittläget tillåter detta. Beslut om detta tas senast 22 april, säger skolchef Jenny Dahlin.
- Vår förhoppning är att från vecka 18 öka mängden närundervisning för fler årskurser. Det kommer vi att ta beslut om den 29 april. Jag vill även betona att vi inte minskar på våra lokala anpassningar för att undvika trängsel i skolans lokaler.

Följande gäller för Älvstranden Bildningscentrum vecka 16 och 17

  • Årskurs F-6 har närundervisning i skolan.
  • Årskurs 9 har fortsatt närundervisning i skolan.
  • Årskurs 7 och 8 har en vecka vardera med fjärr- respektive närundervisning.
  • Årskurs 7 har närundervisning v.16 och årskurs 8 v.17.
  • Gymnasieskolans årskurs 3 har fortsatt närundervisning i skolan.
  • Gymnasieskolans årskurs 1-2 har fortsatt fjärrundervisning under vecka 16 och under vecka 17 tas åk 2 in om smittläget tillåter.
  • Introduktionsprogrammen har fortsatt närundervisning på skolan.

Elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är undantagna fjärrundervisningen.

Skolan bedömer elevers behov av närundervisning och tar kontakt med vårdnadshavare och elever i de fall där vi ser att närundervisning ändå är det bästa alternativet. Vårdnadshavare och elever kan naturligtvis också ta kontakt med enhetens rektor om man ser detta behov.

Matlådor kommer erbjudas till elever under de dagar då de har fjärrundervisning.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum