logo

Fler klasser återgår till närundervisning från vecka 17

Älvstranden Bildningscentrum

Hagfors kommun fortsätter med en successiv återgång för fler klasser till närundervisning. Från vecka 17 kommer även årskurs 2 på gymnasiet att övergå till närundervisning.

Hagfors kommun fortsätter med en successiv återgång för fler klasser till närundervisning. Från 26 april kommer även årskurs 2 på gymnasiet att övergå till närundervisning. Beslut är taget utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland.

- Vi kan med glädje konstatera att smittspridningen fortsätter minska i våra skolverksamheter på Älvstranden Bildningscentrum (ÄBC) och i gymnasieskolan. Även i Hagfors kommun som helhet minskar antalet bekräftade fall. Utifrån det och med rekommendation från Smittskydd Värmland har vi beslutat att låta även årskurs 2 på gymnasiet återgå till närundervisning från vecka 17. Om smittläget tillåter återgår både årskurs 7 och 8 till närundervisning fullt ut från vecka 18, säger skolchef Jenny Dahlin.
- Årskurs 1 och 2 på gymnasiet fortsätter att kombinera närundervisning med fjärrundervisning till och med vecka 20. Hur det blir för vecka 21 och framåt ska vi besluta om den 20 maj efter avstämning med Smittskydd Värmland, säger skolchef Jenny Dahlin.

Följande gäller för ÄBC och gymnasieskolan vecka 17 och 18

  • Gymnasieskolans årskurs 3 har fortsatt närundervisning i skolan.
  • Gymnasieskolans årskurs 2 har närundervisning vecka 17 och fjärrundervisning vecka 18.
  • Gymnasieskolans årskurs 1 har fjärrundervisning vecka 17 och närundervisning vecka 18.
  • Årskurs 7 har fjärrundervisning vecka 17. Årskurs 8 har närundervisning vecka 17.
    Från vecka 18 har årskurs 7 och 8 närundervisning fullt ut om smittläget tillåter.
  • Gymnasieskolans årskurs 3 har fortsatt närundervisning i skolan.
  • Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har fortsatt närundervisning på skolan.
  • Vuxenutbildningen har fortsatt fjärrundervisning, men enskilda elever eller mindre grupper kan efter beslut av rektor tas in för närundervisning.

När det gäller vecka 19 och vecka 20 så växlar gymnasiets årskurs 1 och 2 mellan närundervisning och fjärrundervisning. Om smittläget tillåter kommer det vecka19-20 öppnas för att ta in fler elever för att genomföra praktiska moment på plats i skolan.

Skolan bedömer elevers behov av närundervisning och tar kontakt med vårdnadshavare och elever i de fall där vi ser att närundervisning ändå är det bästa alternativet. Vårdnadshavare och elever kan naturligtvis också ta kontakt med enhetens rektor om man ser detta behov.

Matlådor kommer erbjudas till elever under de dagar då de har fjärrundervisning.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum