logo

Covid-19 påverkar våra skolavslutningar
även 2021

Glada studenter

Även i år kommer våra skolavslutningar och student att anpassas utifrån coronapandemin. Bilden från utspringet 2020 vid Älvstrandsgymnasiet.

På grund av coronapandemin kommer skolavslutningar och student att se annorlunda ut även år i mot hur det brukar vara. Det kommer inte att bli några samlingar i kyrkan. Någon studentkortege arrangeras inte. Det traditionella utspringet för studenter genomförs beroende på antal elever i respektive klass eller i mindre grupp.

Studentfirandet och skolavslutningar kommer att se annorlunda ut även 2021 i Hagfors kommun med anledning av Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer samt att det är viktigt att minska spridningen av covid-19. Därför har också skolorna i Hagfors kommun sett över sitt firande vid skolavslutningarna och det kommer att genomföras på liknande sätt som 2020.

Inga avslutningar i kyrkan

I årskurserna F-8 i grundskolan kommer respektive klass, utan vårdnadshavare, att ha avslutning fredag den 11 juni. Inga avslutningar kommer att ske i kyrkan utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
- Vi vill uppmana vårdnadshavare att inte heller ta emot sina barn på skolgårdarna då det inte är lämpligt i nuläget, säger skolchef Jenny Dahlin.

För årskurs 9 kommer avslutningen att ske skoltid torsdag 10 juni. Avslutningen sker klassvis utan vårdnadshavare och inte i kyrkan. För gymnasiets årskurs 1 och 2 kommer avslutningen att genomföras klassvis.

Utspring med begränsningar

Studenterna i årskurs 3 kommer samlas klassvis och ha avslutning med betygsutdelning och lunch på skolan fredag 11 juni. Därefter kommer utspring anordnas för klass/grupp beroende på antal elever och max två anhöriga får ta emot på skolgården. Allmänhet får inte vara på plats vid utspringet.

Ingen studentkortege kommer anordnas utifrån att detta samlar stora mängder människor. Studenterna uppmanas att inte anordna någon studentbal eller samlas i större samlingar.
- Vi kommer att via hagfors.se och kommuens Facebooksida att uppmana allmänhet att inte söka sig till våra skolor för att titta, säger Jenny Dahlin.

» Läsårstider 2020/2021

» Grundskola och fritidshem

» Älvstrandsgymnasiet

Publicerad av

Publicerad datum