logo

Smittspridningen minskar - flera anpassningar av restriktioner från 1 juli

Stolar på en läktare

Från den 1 juli tillåts 3 000 sittande deltagare vid arrangemang utomhus som exempelvis fotbollsmatcher.

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet personer som vårdas för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras från 1 juli. Smittskydd Värmland kommer att följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder.

- Läget har förbättrats i länet och vi bedömer att det i nuläget inte finns anledning att införa regionala rekommendationer, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Värmland.

Viktigt att vaccinera sig

Över 40 procent av värmlänningarna är färdigvaccinerade i dagsläget vilket innebär att Värmland är bäst i landet. Den goda vaccinationstäckningen och en fortsatt hög vaccinationsvilja är viktig för att få ner smittspridningen ytterligare.
- Det är viktigt att vaccinera sig och att man tar båda doserna när man får möjlighet. Det är vägen fram mot en mer normal tillvaro, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Värmland.

- Det är oerhört glädjande att smittspridningen fortsätter gå i rätt riktning. Det i kombination med att allt fler vaccinerar sig gör att vi nu verkligen kan se ett slut på pandemin, säger en glad kommunchef Richard Bjöörn.

Fortsätt testa dig vid symtom

Folkhälsomyndigheten betonar att man även i fortsättningen ska stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.
- Vi uppmanar alla att ses utomhus så mycket som möjligt och att undvika trängsel och större fester. Alla bör fortsätta att hålla avstånd i offentliga miljöer, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt, samtidigt som antalet personer som vaccinerat sig fortsätter att stiga. Folkhälsomyndigheten sammantagna bedömning är därför att det från och med den 1 juli är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna i enlighet med det förslag för nivå 2 som tidigare presenterats.

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner. Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.

Exempel på förändringar från 1 juli

  • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.

  • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.

  • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.

  • Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort, liksom råden till idrotts- och kulturföreningar. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns kvar.

  • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.

  • Inomhus tillåts 50 sittande deltagare vid olika evenemang.

  • Om deltagarna anvisas en plats blir taket inomhus 300 sittande personer.

  • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.

  • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.

  • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Publicerad av

Publicerad datum