logo

Även 16 och 17-åringar erbjuds vaccin mot covid-19

Spruta i arm

I höst kommer även ungdomar som är 16 och 17 år att erbjudas vaccination mot covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat. Vaccineringen planeras att påbörjas i början av höstterminen. Det är tillgången på vaccin som styr startdatumet. Syftet med vaccineringen är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre – alla som i dag omfattas av vaccinationsprogrammet – har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti.
- Det främsta argumentet för vaccination från 16 år är nyttan för den enskilda individen. Unga löper visserligen mindre risk än äldre att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken finns, både för akut allvarlig sjukdom och för långvariga besvär, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Andra skäl för Folkhälsomyndighetens ställningstagande är att vaccinationerna ytterligare skulle minska risken för smittspridning bland i första hand ungdomar, men också andra åldersgrupper i samhället.

För elever från 12 år som tillhör någon av de identifierade riskgrupperna kommer vaccinering ske genom kontakt med befintlig läkarkontakt.

Vaccineringen påbörjas i höst

I Hagfors kommun kommer vaccineringen av 16 och 17-åringar troligtvis att påbörjas i slutet av augusti månad. Det är Region Värmland som tillsammans med kommunerna planerar och därefter utför vaccineringen.
- Vi vet att vaccinering är planerad att påbörjas i början av höstterminen. Det beror dock på tillgången på vaccin. Alla som är födda 2005, 2004 och de elever som är födda 2003, men ännu inte fyllt 18 år kommer erbjudas vaccinering, säger skolchef Jenny Dahlin.
- Det är så att där man har sin skolgång ska man i första hand vaccineras. Det innebär att även elever som inte bor i Hagfors kommun men går i skola här ska vaccineras här. Det motsatta gäller för elever som bor i kommunen men studerar i annan kommun.
- Vi kommer att återkomma med mer information i augusti om vaccinering för 16 och 17- åringar, säger skolchef Jenny Dahlin.

Mer information om vaccineringen

» Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Covid-19-vaccination av barn i särskilda grupper och ungdomar från 16 år Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum