logo

Vi bestämmer vad vi kommunicerar - och i vilken kanal

Logotyp Hagfors kommun

Hagfors kommun använder flera olika kanaler för vår kommunikation. Det är vi som organisation som ansvarar för och bestämmer vad, när, hur och i vilken kanal vi publicerar information. Vi är alltid avsändare av den information som kommuniceras om vi inte anger annat.

Hagfors kommun har inte något samarbete med någon aktör som ska bistå oss med information - till de officiella kanaler som vi använder.

Om du någon gång är osäker ifall informationen verkligen kommer från Hagfors kommun så kontakta oss. Det gäller oavsett vilken kommunal verksamhet informationen handlar om. Bäst når du oss på kommunikation@hagfors.se eller via kommunens växel 0563-185 00.

Följande kanaler använder vi för extern kommunikation:

Webbplatser

» www.hagfors.se

» Visit Hagfors Länk till annan webbplats.

Sociala medier

» Hagfors kommuns officiella sida på Facebook Länk till annan webbplats.

» Kommunala verksamheters egna sidor på Facebook Länk till annan webbplats.

Youtube

» Hagfors kommuns officiella kanal på Youtube Länk till annan webbplats.

» Hagfors kultur och bibliotek Länk till annan webbplats.

» Visit Hagfors - besök och turistinformation Länk till annan webbplats.

Linkedin

» Hagfors kommun Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum